top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Còn Thuộc Về Xác Thịt


“Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nêu ra hai thành phần nào trong Hội Thánh Cô-rinh-tô? Tại sao ông nói đến nay họ vẫn còn thuộc về xác thịt? Làm thế nào để trở thành người thuộc linh? Chúng ta cần nuôi dưỡng đời sống thuộc linh như thế nào để không thuộc về xác thịt?

Để chỉ về hai thành phần con dân Chúa trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô mô tả đời sống thuộc linh của họ như “người thiêng liêng” và “người xác thịt.” Ban đầu, khi ông đến dạy dỗ họ, ông dùng “sữa” là những giáo lý căn bản của niềm tin để nuôi họ. Lý do vì họ mới tin Chúa khác nào con đỏ thuộc linh, phải nuôi bằng sữa để dễ dàng tiêu hóa. Nhưng hiện nay, qua một thời gian dài mà họ vẫn chưa thể ăn “thức ăn cứng,” tức chưa thể học và hiểu những giáo lý sâu nhiệm hơn trong Chúa, cho nên ông nói đời sống thuộc linh của họ vẫn còn thuộc về xác thịt. Sứ đồ Phao-lô khẳng định điều này vì ông thấy vẫn còn hai đức tính xấu trong đời sống của con cái Chúa tại Cô-rinh-tô, đó là ghen ghét và tranh cạnh. Đây là hai đức tính của người thế gian. Các tín hữu con đỏ ở đây sống như người thế gian khi họ chia phe phái, ganh tị, và xung đột với nhau.

Người thế gian sống theo xác thịt, tức họ yêu mến những điều thuộc về đời này hơn là yêu mến Chúa. Sau khi tin nhận Chúa, nếu Cơ Đốc nhân không nuôi dưỡng đời sống thuộc linh bằng Lời Chúa để tăng trưởng thì vẫn còn bị con người cũ xác thịt điều khiển. Chỉ khi chúng ta nuôi dưỡng đời sống thuộc linh thường xuyên và đầy đủ bằng Lời Chúa thì bản tính xác thịt trong chúng ta sẽ ngày càng suy yếu, đời sống thuộc linh ngày càng lớn mạnh. Chúng ta không còn thuộc về xác thịt nữa mà trở nên người thuộc linh.

Khi mới tin Chúa, không phải chúng ta chỉ đi nhà thờ là đủ, nhưng cần phải học những giáo lý căn bản để nhận lãnh báp-tem, như con đỏ được nuôi bằng sữa. Nhưng không dừng tại đó, chúng ta phải liên tục nuôi dưỡng đời sống thuộc linh, “quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong” (Giô-suê 1:8). Có như vậy, chúng ta mới không còn thuộc về xác thịt nữa mà trở nên người thuộc linh. Đời sống của người thuộc linh sẽ ngày càng trưởng thành trong Chúa, sinh bông trái Thánh Linh, ích lợi cho Chúa và cho người.

Đời sống thuộc linh của bạn còn thuộc về xác thịt hay đã thành người thuộc linh?

Lạy Chúa, xin giúp con tra xét đời sống thuộc linh của mình. Xin Lời Chúa là nguồn lương thực nuôi dưỡng con để con không còn thuộc về xác thịt nữa, mà trở nên người thuộc linh, ích lợi cho Chúa và cho Hội Thánh.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page