top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lớn Lên Nhờ Ham Thích Lời Chúa


Nghe

I Phi-e-rơ 2:1-3

“...hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Một người tin Chúa phải từ bỏ những điều nào? Người đó phải làm gì mới có thể lớn lên trong Chúa? Tại sao Lời Chúa lại được ví như “sữa thiêng liêng? Bạn đang uống “sữa thiêng liêng” mỗi ngày thế nào?

Sứ đồ Phi-e-rơ viết thư này gửi cho những người mới tin theo Chúa Giê-xu. Ông dạy rằng khi tin Chúa, họ phải “từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian giảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành” (câu 1). Nghĩa là phải từ bỏ nếp sống cũ và sống một đời sống được đổi mới. Người mới tin Chúa hay mới được tái sinh ví như trẻ con thuộc linh. Do đó, họ cần phải “ham thích sữa thiêng liêng của Đạo” để được lớn lên. Sữa là thức ăn chính giúp một trẻ sơ sinh phát triển và lớn lên. Cũng vậy, Sứ đồ Phi-e-rơ ví sánh Lời Chúa như “sữa thiêng liêng,” là nguồn dinh dưỡng thuộc linh chính yếu để giúp người mới tin Chúa được trưởng thành. Ông khuyên “hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo” hàm ý thúc giục những người tin theo Chúa phải biết khao khát, tìm kiếm Lời Chúa để tâm linh được lớn lên.

Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân tin Chúa nhưng không chịu uống “sữa thiêng liêng,” không chịu học và suy ngẫm Lời Chúa, nên đời sống tâm linh của họ không được nuôi dưỡng và không lớn lên. Điều đáng buồn là những người như vậy chỉ thích “việc Chúa” chứ không thích “Lời Chúa.” Không ít người xem “việc Chúa” là quan trọng nhất. Họ say mê công việc, luôn bận rộn với những việc hành chánh, tổ chức, ban ngành, ban hát trong Hội Thánh, đến nỗi mệt đừ, họ không còn thời gian, không còn đủ sức để dành thì giờ tương giao với Chúa và Lời Chúa. Trước giả Thi Thiên 42 viết: “Linh hồn tôi khao khát Chúa như con nai cái thèm khát khe nước.” Chỉ khi chúng ta thèm khát Chúa thì mới tìm đến Lời Ngài để được gặp Ngài, nghe Ngài dạy dỗ. Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian để ăn nuốt Lời Chúa?

Sứ đồ Phi-e-rơ tiếp lời khuyên trên trong câu 3 theo Thi Thiên 34:8 với ý rằng “nếu anh em đã từng nếm biết Chúa là ngọt ngào thì chắc chắn anh em phải khao khát Lời Ngài.” Khi một người đã nhận lấy ân sủng Chúa qua sự tin nhận Ngài để được cứu rỗi thì bắt buộc người đó phải ham thích Lời Chúa để được trưởng thành. Một em bé không lớn lên tức là em bé đang bị bệnh. Một Cơ Đốc nhân không trưởng thành thì chắc chắn đời sống tâm linh của họ có vấn đề. Sữa hay thức ăn là nhu cầu cho thể xác thì Lời Chúa là nhu cầu cho đời sống thuộc linh.Vì thế, mỗi chúng ta cần đọc và học Lời Chúa mỗi ngày. Bạn có đang nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình để được lớn lên trong Chúa hay vẫn “dậm chân tại chỗ”?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn khát khao Lời Chúa và biết tìm kiếm, học hỏi Lời Ngài mỗi ngày để đời sống theo Chúa của con được tăng trưởng.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#growing #meditate #TheWords #seeking

75 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page