top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đời Sống Tấn Tới


“Hãy tấn tới trong ân sủng và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 18a).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu làm những điều nào? Lời khuyên “hãy giữ cho cẩn thận” nói lên điều gì? Thế nào là “tấn tới trong ân sủng và trong sự thông biết Chúa”? Tại sao Cơ Đốc nhân cần phải “tấn tới”? Bạn học được gì qua những lời khuyên này?

Trong II Phi-e-rơ chương 3, bốn lần Sứ đồ Phi-e-rơ gọi các tín hữu đầu tiên là “người rất yêu dấu” (câu 1, 8, 14, 17). Điều đó cho thấy tấm lòng ông rất yêu thương và quan tâm đến họ. Sau một loạt các lời khuyên, đến hai câu cuối của chương này, ông nhấn mạnh đến hai điều: Thứ nhất, “hãy giữ cho cẩn thận” (câu 17); thứ hai, “hãy tấn tới trong ân sủng và trong sự thông biết Chúa” (câu 18a). Và ông cho biết thực hành hai lời khuyên trên chính là dâng vinh quang lên Đức Chúa Giê-xu Chirst bây giờ cho đến muôn đời (câu 18b).

Lời khuyên “hãy giữ cho cẩn thận” nhắc nhở chúng ta phải thường xuyên canh giữ đức tin của mình nơi Chúa, nếu không sẽ dễ bị “mê hoặc và dẫn dụ” vào những sự dạy dỗ sai lạc khiến chúng ta hoang mang mà đánh mất đức tin nơi Chúa. Sứ đồ Phao-lô từng cảnh báo các tín hữu tại Cô-rinh-tô rằng: “Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12). Do đó, chúng ta phải luôn tỉnh thức, nhờ Chúa Thánh Linh giúp đỡ để không đánh mất đức tin mà giữ vững niềm tin của mình nơi Chúa.

Một trong những điều Cơ Đốc nhân cần phải làm để giữ đức tin của mình là phải “tấn tới trong ân sủng và trong sự thông biết Chúa.” Chúng ta được cứu bởi ân sủng nên cần phải lớn lên trong ân sủng, nghĩa là cần phải có những từng trải thử thách và chịu đựng sự đau khổ vì Danh Chúa. Đây là một tiến trình để mỗi ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. “Tấn tới trong sự thông biết Chúa” không có nghĩa là chỉ nghiên cứu để hiểu biết và có kiến thức về Kinh Thánh, nhưng phải thật sự biết Chúa và trải nghiệm Chúa Cứu Thế là đức tin sống động với đời sống, và làm theo Lời Chúa dạy.

Không chỉ cầu nguyện tin Chúa là đủ, nhưng cần phải nuôi dưỡng đời sống tâm linh bằng Lời Chúa và sống trong mối liên hệ với Ngài mỗi ngày thì chúng ta mới “tấn tới” được. Sống với Chúa cách liên tục mới có thể tăng trưởng thuộc linh. Kết quả của đời sống tâm linh tăng trưởng là Danh Chúa được cả sáng và vinh quang. Đó cũng chính là mục đích cuộc đời của mỗi Cơ Đốc nhân. Chúng ta chỉ có thể tôn vinh Danh Chúa từ rày cho đến đời đời khi chúng ta lớn lên trong ân sủng và trong sự thông biết Chúa.

So với hôm qua, tuần trước, tháng trước… bạn thấy đời sống tâm linh của bạn có được tấn tới không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn cảnh giác giữ mình cẩn thận trước mọi sự cám dỗ, và luôn nuôi dưỡng tâm linh bằng Lời Chúa để con được tấn tới trong ân sủng cùng sự thông biết Chúa hầu cuộc đời con làm sáng Danh Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page