top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Giàu Mà Dại


“Hễ ai thu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy” (câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Hãy mô tả người giàu trong ẩn dụ này (câu 16-19)? Vì sao Chúa Giê-xu lại gọi người giàu này là ngu dại (câu 20)? Như vậy, đối với Chúa Giê-xu sự khôn hay dại tùy thuộc vào điều gì? Bạn đang sống với tiêu chuẩn khôn - dại, thành - bại của người giàu hay của Chúa Giê-xu?

Hãy bỏ qua những thành kiến về người giàu trong ẩn dụ này để có cái nhìn khách quan về ông. Đây là một người giàu chính đáng, không gian lận, không làm những việc xấu để thu lợi (câu 16). Ông cũng là người khôn ngoan, làm việc có kế hoạch, biết nhìn xa (câu 17-18). Hơn nữa, không như những người chỉ lo kiếm tiền cho đến chết, đây là người biết dừng đúng lúc, biết hưởng thụ (câu 19). Nếu người giàu này sống trong thời đại chúng ta, thì đây là mẫu người thành công và được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng Chúa Giê-xu đã gọi người mà xã hội tôn trọng và nhiều người mơ ước đó là “kẻ dại” (câu 20). Có ít nhất bốn điều khiến ông thành người dại dột.

Thứ nhất, ông không nhận biết Đức Chúa Trời, và cho rằng linh hồn là của mình. Đại từ duy nhất mà người này dùng là “ta,” nhưng Chúa lại nói rằng “Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại” (câu 20). Đức Chúa Trời có quyền “đòi” linh hồn người giàu lại vì nó là của Ngài.

Thứ hai, ông chỉ sống cho đời này mà không hề chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. Ông cho rằng mình đã làm lụng nhiều rồi và giờ đây có thể nghỉ ngơi. Nhưng Đức Chúa Trời nói có một cõi vĩnh hằng đang chờ đợi ông. Ông sống như mình sẽ chẳng bao giờ chết, và không nhận biết rằng “theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27).

Thứ ba, ông cho rằng mình có thể kiểm soát cuộc đời và công việc mình (câu 18-19). Ông không nhận ra có nhiều điều vượt quá tầm kiểm soát của con người. Chính Đức Chúa Trời mới là Đấng tể trị mọi sự. “Hãy xem xét công việc của Đức Chúa Trời; vì vật gì Ngài đã đánh cong, ai có thể làm ngay lại được?” (Truyền Đạo 7:13).

Thứ tư, ông cho rằng của cải bảo đảm cuộc sống hạnh phúc của ông (câu 19). Nhưng Đức Chúa Trời lại nói rằng, nếu Ngài đòi linh hồn lại thì “những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” (câu 20b), nghĩa là của cải không thể theo ông bước vào cõi vĩnh hằng. Đừng quên chúng ta ra đời thể nào sẽ trở về bụi đất thể ấy. Lao khổ mà không nhận biết Đức Chúa Trời thì chỉ là “một tai nạn lớn” và là “luồng gió thổi” (Truyền Đạo 5:15-16).

Người giàu trong ẩn dụ này đại diện cho những người chỉ quan tâm, tìm kiếm thế gian, và những điều thuộc về thế gian mà quên Đức Chúa Trời (câu 21). Hãy sống cuộc đời giàu có nơi Đức Chúa Trời, nghĩa là nhận biết Đức Chúa Trời, thờ phượng ,và làm theo ý muốn Ngài.

Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết điều gì có giá trị tạm thời, điều gì có giá trị vĩnh cửu để “chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy” (II Cô-rinh-tô 4:18).

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page