top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bao Nhiêu Lần?


“Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (câu 22).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu hỏi của Sứ đồ Phi-e-rơ (câu 21) cho biết gì về ông và quan điểm về sự tha thứ của ông? Quan điểm này có hợp lý và dễ chấp nhận không? Tại sao? Chúa Giê-xu trả lời thế nào? Từ đây bạn hiểu gì về sự tha thứ? Theo bạn, điều này dễ hay khó thực hiện? Vì sao?

Sau khi nghe Chúa Giê-xu giảng dạy về việc kỷ luật trong Hội Thánh, Sứ đồ Phi-e-rơ hỏi Chúa về sự tha thứ: “Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?” (câu 21).

Trước hết, câu hỏi bày tỏ quan điểm của ông Phi-e-rơ về sự tha thứ. Đối với ông, tha thứ là điều nên làm, nhưng vấn đề là tha thứ phải có giới hạn. Thật ra, quan điểm của Sứ đồ Phi-e-rơ chịu ảnh hưởng của xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Ra-bi Jose ben Hanina nói rằng: “Người cầu xin sự tha thứ từ người hàng xóm của anh không được phạm lỗi đó quá ba lần” (Giải nghĩa Ma-thi-ơ, John MacArthur). Qua câu hỏi này, cho thấy ông Phi-e-rơ tự hào vì mình có tiêu chuẩn cao hơn người Do Thái khi không chỉ tha thứ ba lần mà là bảy lần.

Có thể nói, quan điểm về sự tha thứ có giới hạn rất dễ chấp nhận và được xem là hợp lý. Nhiều người vẫn cho rằng, một người phạm lỗi nhiều lần nghĩa là người ấy cố ý, xấu xa, và không đáng nhận sự tha thứ nữa. Họ cũng cho rằng ai cũng có giới hạn, do đó sự tha thứ cũng có giới hạn, và người tha thứ cho người khác nhiều lần là dại dột và dễ bị lợi dụng. Có bao giờ bạn suy nghĩ giống như vậy chưa? Còn những lý do nào khác hơn khiến bạn giới hạn sự tha thứ?

Trái ngược với Sứ đồ Phi-e-rơ, câu trả lời của Chúa Giê-xu cho thấy sự tha thứ là vô hạn (câu 22). Khi một người thật sự tha thứ, người đó sẽ không nhớ hay đếm số lần mình tha thứ cho người khác. Khi chúng ta còn đếm số lần tha thứ, nghĩa là chúng ta chưa thật sự quên lỗi lầm của người khác, nói cách khác, chúng ta chưa thật sự tha thứ cho người đó. Sứ đồ Phi-e-rơ cho là mình tốt khi đã tha thứ cho người khác bảy lần, nhưng Chúa Giê-xu cho thấy ông chưa thật sự hiểu tha thứ là gì và cũng chưa thật sự tha thứ ai. Sứ đồ Phi-e-rơ đang để luật pháp, lý lẽ đời này chi phối trên quan điểm tha thứ của ông, nhưng Chúa Giê-xu nói với ông về ân sủng trong sự tha thứ. Luật pháp sẽ tiếp tục đếm số lần người khác vi phạm, nhưng ân sủng thì quên tất cả.

Chúng ta thường đọc Bài Cầu Nguyện Chung (Ma-thi-ơ 6:10-13). Chúng ta có thật lòng khi cầu nguyện đến câu “Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi” không? Chúng ta đã xin Chúa tha tội cho mình bao nhiêu lần? Vô số lần! Chúng ta đã tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần? “Dù trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần, và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng: Tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ” (Lu-ca 17:4).

Cảm tạ Chúa vì ân sủng dư dật và sự tha thứ vô hạn của Ngài đối với con. Xin giúp con cũng biết tha thứ cho người khác để con ngày càng giống Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page