top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa Công Chính


“Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên ôi! Chúa vốn là công bình; còn chúng tôi, chỉ một số ít người được thoát khỏi, như đã thấy ngày nay: này chúng tôi ở trước mặt Chúa, mắc tội lỗi nhiều; nhân đó, chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu nguyện của ông Ê-xơ-ra nhấn mạnh điều gì? Tại sao dân Chúa thỏa hiệp với dân trong xứ? Bạn thường bị cám dỗ để thỏa hiệp với thế gian trong những lãnh vực nào?

Phần tiếp theo trong lời cầu nguyện, ông Ê-xơ-ra nhắc lại những lời răn dạy của Đức Chúa Trời cho dân Chúa trước khi họ tiến vào Đất Hứa (câu 11-12). Ông nhấn mạnh nhiều lần về sự nhắc nhở của Chúa rằng, xứ họ sẽ nhận lãnh là xứ đầy dẫy sự ô uế, gớm ghiếc, vì vậy Chúa cấm không được cưới gả và kết hợp làm ăn với dân trong xứ. Sau bao nhiêu năm bị lưu đày, nay dân Chúa được trở về quê cũ, bước đầu họ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống mới cũng như phải đối phó với các Dân Ngoại trong xứ. Họ nghĩ rằng cần liên kết với Dân Ngoại để giúp họ có nếp sống an lành và nền kinh tế ổn định, cũng như để mong được cuộc sống thoải mái hơn. Vì vậy, dân Chúa đã cưới gả với các dân tộc trong xứ.

Thế nhưng, dân Chúa quên rằng đó chỉ là bình an và sung túc về vật chất trong hiện tại, nhưng về mặt tâm linh và tương lai thì họ đang đi xuống. Hậu quả của nếp sống thỏa hiệp sẽ rất lớn khi họ bị lây nhiễm nếp sống thờ thần tượng dẫn đến xa cách Chúa là Chân Thần, rồi đi vào vết xe cũ mà tổ phụ của họ đã vi phạm ngày trước khiến họ bị phạt lưu đày. Nhưng Chúa đã không lìa bỏ họ, Ngài đem họ trở về đất thánh nhưng họ tiếp tục phạm tội đáng gớm ghiếc khi kết hôn với các dân tộc trong xứ (câu 14). Chúa yêu thương, nhân từ nhưng Ngài cũng là Đấng Công Chính. Ngài chẳng phạt dân Ngài đáng như tội của họ trước đây, Ngài đã ban ân huệ cho dân còn sót được trở về để tạo nên một khởi đầu mới, nhưng Đấng Công Chính cũng không thể không đoán phạt khi dân Chúa cứ miệt mài trong tội lỗi (câu 14-15). Trong lời cầu nguyện, ông Ê-xơ-ra chỉ biết xưng trình tội lỗi trước Chúa và run sợ trước Đấng Công Chính.

Chúng ta đang sống giữa thế gian với nhiều quan niệm sống ngược lại với Lời Chúa. Con dân Chúa có chấp nhận sống phân rẽ hay chọn sống thỏa hiệp để được thuận lợi hơn? Chúa Giê-xu cầu nguyện cho chúng ta rằng: “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác” (Giăng 17:15). Hãy cẩn trọng trong cuộc sống vì Đức Chúa Trời yêu thương nhưng cũng là Đấng Công Chính.

Những điều nào cho thấy bạn đang thỏa hiệp với thế gian? Bạn có quyết định gì?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con tìm cầu lợi lộc mà thỏa hiệp với thế gian. Xin cho con nhớ rằng Chúa yêu thương nhưng cũng là Đấng Công Chính để con run sợ, không sống vi phạm Lời Chúa răn dạy.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page