top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đừng Đoán Xét Ai


“Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét” (Ma-thi-ơ 7:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha lên án ông Gióp về điều gì? Theo ông Ê-li-pha, vì sao ông Gióp gặp hoạn nạn, và điều đó có đúng không? Bạn có thái độ thế nào khi thấy anh chị em mình gặp tai ương trong cuộc sống?

Ông Ê-li-pha muốn giúp ông Gióp thoát khỏi cảnh bi thương, tuyệt vọng. Ông đặt câu hỏi, “Ông sẽ trở lại cùng đấng nào…?” (câu 1) hàm ý chỉ có Chúa mới có năng quyền giải thoát ông. Ông Ê-li-pha lên án ông Gióp về thái độ tiêu cực, buông xuôi trước những thử thách, điều này dẫn đến sự đố kỵ, ảnh hưởng đến người “đơn sơ” (câu 2). Từ “ngu muội” trong câu 2 và nhắc lại trong câu 3 không chỉ nói về một người “đơn sơ hay ngây ngô” nhưng cũng chỉ về người kiêu ngạo trong lòng, là người không tìm ý Chúa nhưng làm theo lòng mình muốn. Ông Ê-li-pha kêu gọi ông Gióp trở về với Chúa và đi theo đường lối Ngài.

Sự khôn ngoan của con người có giới hạn, nên dù mình thấy đúng nhưng vẫn có thể là sai. Ông Ê-li-pha phát biểu từ những trải nghiệm của ông “Tôi có thấy” (câu 3). Ông thấy người ác giàu sang rồi cũng suy tàn (câu 3, 5); ông thấy con cái của người gian ác phải trả giá cho việc làm do cha mẹ họ gây ra (câu 4). Và ông kết luận rằng, hoạn nạn không từ dưới đất mọc lên, mà con người sinh ra là để chịu khổ vì con người vốn là tội nhân, sự đoán phạt là một quá trình tự nhiên do hậu quả của tội lỗi con người gây ra. Con người phải gánh chịu hậu quả của việc mình làm.

Ông Ê-li-pha kết luận ông Gióp gặp hoạn nạn, con cái ông chết là do chính ông gây ra, vì ông đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Vì vậy, ông Gióp phải ăn năn và cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ. Dĩ nhiên, nhận định của ông Ê-li-pha dù có thiện ý hay hợp lý đi nữa, nhưng sự xét đoán của ông hoàn toàn sai vì nhiều người ác vẫn sống thịnh vượng trọn đời này và được chết bình yên (Truyền Đạo 8:10-14). Đức Chúa Trời là Đấng công chính, người ác sẽ bị đoán xét, nhưng bị hình phạt ngay tức khắc hay trong đời sau là do Chúa quyết định. Trong trường hợp này, ông Ê-li-pha đã sai hoàn toàn vì ông Gióp chịu khổ đau không phải vì ông phạm tội.

Lời Chúa phán: “Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu” (Giăng 3:17). Chúa đến thế gian không để đoán xét, nhưng để cứu người. Chúa Giê-xu dạy: “Các ngươi đừng đoán xét ai.” Lời của ông Ê-li-pha với ông Gióp trong bài học này nhắc con dân Chúa phải cẩn trọng trong sự xét đoán của mình.

Bạn thường đoán xét hay giúp người gặp hoạn nạn?

Tạ ơn Chúa về ân sủng quá lớn của Chúa đã không đoán xét con nhưng Ngài đã chết trên thập tự để cứu con. Xin cho con luôn biết yêu người khác như Chúa yêu con, và biết nâng đỡ anh chị em con trong những khó khăn thử thách.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page