top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Vững Lòng Bày Tỏ Nếp Sống Mới


“Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn La-xa-rơ nữa, vì có nhiều người Giu-đa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Giê-xu” (câu 10-11).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao có nhiều người Giu-đa đến nhà ông La-xa-rơ? Ông La-xa-rơ đã giúp nhiều người tin Chúa như thế nào? Tại sao các thầy tế lễ định giết ông La-xa-rơ? Bạn được khích lệ gì qua câu chuyện này?

Chúa Giê-xu rất nổi tiếng qua sự kiện gọi người chết sống lại, nên khi Chúa trở lại làng Bê-tha-ni, Ngài không thể giấu dân chúng. Rất nhiều người Giu-đa kéo nhau đến nhà anh em ông La-xa-rơ, không chỉ để nhìn xem Chúa Giê-xu, Đấng đã làm phép lạ, mà còn để xem ông

La-xa-rơ là người được Chúa gọi sống lại. Trong bữa tiệc, ông La-xa-rơ không nói một lời nào, nhưng bằng chứng rõ ràng về sự sống lại từ cõi chết của ông đã thu hút nhiều người đến với Chúa. Câu 11 ghi rằng, có nhiều người Giu-đa nhân vì cớ ông La-xa-rơ mà tin theo Chúa Giê-xu.

Ngược lại, các thầy tế lễ cả thấy “có nhiều người Giu-đa nhân cớ Người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Giê-xu” (câu 11) sau khi những người này chứng kiến phép lạ Ngài làm cho ông La-xa-rơ, thì họ có ý định chẳng những tìm giết Chúa mà còn muốn giết cả ông La-xa-rơ nữa. Những thầy tế lễ cả này thật nham hiểm, khi Chúa chữa cho người khiếm thị bẩm sinh được thấy, họ liền đuổi anh ra khỏi nhà hội, loại trừ anh khỏi cộng đồng tôn giáo. Nay, ông La-xa-rơ được Chúa gọi từ cõi chết sống lại, họ lại quyết định loại trừ ông ra khỏi cuộc sống, đưa ông trở về cõi chết, chỉ vì sự sống của ông La-xa-rơ đe dọa đến quyền lợi và địa vị của họ. Một người đặt quyền lợi và địa vị của mình lên trên chân lý sẽ luôn tìm cách tiêu diệt bằng chứng để che giấu sự thật. Đứng trước chân lý hiển nhiên, người cứng lòng chẳng những không xét mình để tin, nhưng còn muốn diệt chân lý để không ai chống lại mình.

Trước sự sống mới của ông La-xa-rơ, chúng ta thấy có hai phản ứng khác nhau trong nhóm người này. Một đằng suy xét và tin theo Chúa Giê-xu, họ bằng lòng bước theo chân lý; đằng khác thì tìm cách giết Chúa và giết cả ông La-xa-rơ, vì họ đeo bám quyền lợi và địa vị. Ngày nay, hai cách phản ứng ấy vẫn tồn tại. Con dân Chúa hãy bày tỏ nếp sống mới của mình sau khi tin Chúa (II Cô-rinh-tô 5:17) để nhiều người chạy đến với Chúa. Dù bị bức hại cũng cứ vững lòng vì Chúa luôn ở cùng chúng ta cho đến tận thế (Ma-thi-ơ 28:20).

Những người chung quanh có thấy nếp sống mới của bạn không?

Lạy Chúa, xin giúp con cứ vững lòng rao truyền Danh Chúa không chỉ bằng lời mà bằng cả sự sống mới của con cho nhiều người quanh.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page