top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lý Do Đón Chúa


“Đoàn dân ở cùng Ngài, khi Ngài kêu La-xa-rơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại, đều làm chứng về Ngài. Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ ấy” (câu 17-18).

Câu hỏi suy ngẫm: Đoàn dân đông đón Chúa gồm những ai? Lý do nào họ đón Chúa? Tại sao Chúa dùng con lừa con để cưỡi? Bạn đang theo Chúa như một lãnh tụ tôn giáo hay như Vua trên muôn vua của đời sống bạn?

Sau khi dự tiệc tại nhà anh em ông La-xa-rơ, qua ngày sau, Chúa lên thành Giê-ru-sa-lem. Một đoàn dân đông về dự lễ, họ lấy lá kè ra đón Chúa và tung hô:

“Hô-sa-na! Chúc phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Ít-ra-ên!” Đoàn dân đông này gồm những người chứng kiến phép lạ Chúa gọi ông La-xa-rơ ra khỏi mộ nên họ làm chứng về Ngài cho dân chúng, và những người nghe lời chứng ấy đã tò mò kéo nhau đi đón Chúa. Riêng những người Pha-ri-si thì ấm ức, tức tối, vì họ chẳng làm chi được đành nhìn cả thiên hạ bỏ họ mà đi theo Chúa. Khi ấy, các môn đệ của Chúa cũng thấy sự kiện này nhưng họ không hiểu.

Những người này kéo nhau về dự lễ Vượt Qua, kỷ niệm Đức Chúa Trời cứu họ ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Giờ đây họ tung hô Chúa Giê-xu đến để giải cứu họ ra khỏi ách nô lệ của La Mã. Vì vậy, họ lấy lá kè, là lá dùng để đón những vị vua thắng trận trở về, chào đón Chúa và reo lên

“Hô-sa-na” có nghĩa là “Xin hãy cứu,” và tung hô Ngài đã nhân danh Chúa đến để làm vua Ít-ra-ên. Tinh thần đón Chúa của đoàn dân là chỉ để mong Chúa làm vua nước Do Thái và cứu họ khỏi ách nô lệ La Mã. Họ mong Chúa làm một cuộc cách mạng, nhưng Chúa không như các vua cưỡi trên lưng ngựa mang biểu tượng của chiến tranh, mà Ngài cưỡi trên lưng lừa con mang biểu tượng hòa bình, đồng thời Ngài cũng làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Xa-cha-ri 9:9. Thoạt đầu, các môn đệ không hiểu ý nghĩa của việc Chúa Giê-xu cưỡi lừa con vào thành, nhưng sau khi Chúa sống lại, họ mới hiểu việc này ứng nghiệm với lời của Tiên tri Xa-cha-ri.

Đoàn dân mong ước sớm được giải thoát khỏi ách nô lệ La Mã, nhưng họ không biết điều họ cần nhất chính là được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sống đời tự do trong Chúa. Để được như vậy, Chúa phải chịu chết để trở thành Vua của thiên đàng và là Vua của từng cá nhân tin theo Chúa. Hôm nay, chúng ta quyết định tôn Chúa làm Vua cai trị đời sống mình, trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội nghênh đón Chúa tái lâm để cai trị cả hoàn vũ. Ngày trước, đám đông đã tung hô Chúa cách sai lầm, ngày nay, nếu chúng ta không dâng đời sống mình cho Chúa mà chỉ theo Ngài như một lãnh tụ tôn giáo thì chúng ta cũng giống họ.

Bạn đang tôn cao Chúa trong tinh thần nào?

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con khỏi ách nô lệ của tội lỗi cho con có được sự sống mới. Xin Chúa ngự vào lòng con, làm Vua, làm Chủ cai trị đời sống con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page