top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lời Kêu Gọi Ăn Năn Của Đấng Nhân Từ


“Hãy đi, xây về phía bắc, rao lên những lời này: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Ít-ra-ên bội nghịch; hãy trở về! Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì Ta hay thương xót; Ta chẳng ngậm giận đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chỉn ngươi phải nhận lỗi mình” (câu 12-13a).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời kêu gọi ăn năn được dành cho những ai? Điều kiện nào để người Ít-ra-ên nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời? Chúa muốn họ nhận ra điều sai lầm nào họ đã phạm?

Có thể nói câu 12 là trọng tâm những điều Đức Chúa Trời muốn nói với dân của Ngài: “Hãy trở về” (câu 12). Lời kêu gọi được dành cho người Ít-ra-ên hiện đang chịu cảnh phu tù. Hướng Bắc được nhắc đến để chỉ về những tỉnh miền Bắc ở A-si-ri, tại đây có nhiều người Ít-ra-ên đang bị lưu đày. Ngài gọi họ trở về không phải để tiếp tục bị đoán phạt, song trở về để đón nhận lời hứa thể hiện tình yêu thương tràn đầy Ngài dành cho họ “Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì Ta hay thương xót; Ta chẳng ngậm giận đời đời” (câu 12).

Đức Giê-hô-va phán rằng, Ngài sẽ không bao giờ giữ lòng giận đời đời, nếu như con dân Ngài nhận biết tội và ăn năn. Vì thế, kèm theo lời kêu gọi trở về là trách nhiệm của người

Ít-ra-ên phải nhận biết tội lỗi mình đã phạm cùng Chúa. Đó là tội bội nghịch cùng Đức Giê-hô-va, không vâng theo mệnh lệnh Ngài truyền mà chạy theo sự thờ phượng tà thần (câu 13). Ngoài người Ít-ra-ên đang bị lưu đày, lời kêu gọi này cũng dành cho người Giu-đa, những người vẫn đang sống vùi trong tội lỗi, cương quyết không chịu ăn năn. Đây cũng là lời hứa mà Chúa dành cho họ: Nếu họ quay trở lại với Ngài, thật lòng ăn năn, Ngài cũng sẵn sàng tha thứ họ như Ngài đã tha thứ cho người Ít-ra-ên.

Những lời tha thiết Đức Giê-hô-va trong câu 12 như lời của một người cha nhân từ đang mong mỏi đứa con hoang lạc ăn năn trở về. Trải qua những ngày tháng cơ cực khi sống lưu đày xứ người, đáng ra người Ít-ra-ên phải nhận ra tội lỗi mình đã phạm, phải chủ động đến với Chúa để cầu xin sự tha thứ, phục hồi, như hình ảnh người con trai hoang đàng trong Lu-ca 15:11-32: Sau những ngày tháng dong ruổi xứ người, nay trở về, anh nhận biết tội lỗi, sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt từ cha. Nhưng không, vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời nhân từ vẫn chủ động dang rộng, chờ đợi để đón nhận những đứa con bội nghịch trở về. Bạn có kinh nghiệm tình yêu của Chúa trong những lần mình sai phạm cùng Ngài chưa?

Bạn đáp ứng thế nào trước lời kêu gọi trở về của Người Cha Nhân Từ?

Kính lạy Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót! Cảm tạ Chúa vì tình yêu lớn lao Ngài dành cho con. Xin cho con luôn cảm nhận lòng nhân từ Ngài đối cùng con, để con không cứng lòng nhưng sớm ăn năn để được Ngài tha thứ, phục hồi.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

44 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page