top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tìm Cầu Chúa


“Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha kêu gọi ông Gióp làm gì? Ông Ê-li-pha giảng giải Đức Chúa Trời là Đấng thế nào? Khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, bạn ưu tiên đến với Chúa hay giải quyết theo sự khôn ngoan mình?

Sau khi ông Ê-li-pha trình bày với ông Gióp về sự bất toàn của con người, ông kêu gọi ông Gióp tìm kiếm Đức Chúa Trời và phó thác đời mình cho Ngài (câu 8-16). Dù ông Ê-li-pha sai lầm khi khẳng định ông Gióp gặp hoạn nạn là do ông đã phạm tội, nhưng ông Ê-li-pha kêu gọi ông Gióp tìm cầu Chúa là đúng. Mọi người cần phải tìm cầu Chúa là Đức Chúa Trời.

Ông Ê-li-pha bắt đầu với từ “song tôi” hay là “nhưng tôi”(câu 8) nghĩa là trong thử thách tôi không sống bi quan, tiêu cực, buông xuôi như anh, nhưng “tôi sẽ tìm cầu Đức Chúa Trời” và “phó duyên cớ tôi cho Ngài.” Ông Ê-li-pha đã dùng đời sống mình như một gương để kêu gọi ông Gióp thay đổi sự đau thương của mình, tìm cầu Chúa mà hướng về tương lai với niềm hy vọng trong Chúa.

Ông Ê-li-pha chia sẻ với ông Gióp lý do ông tìm cầu Chúa. Trước tiên, Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Những công việc của Chúa thật “lớn lao,” và “diệu kỳ,” con người không thể đo được (câu 9). Chúa cũng là Đấng sáng tạo vũ trụ và điều hành vũ trụ ấy như “ban mưa xuống đất” “ban nước cho ruộng” (câu 10). Thứ hai, Chúa là Đấng công chính (câu 12-14). Chúa đánh bại mưu kế của người ác, phá vỡ những kế hoạch của người quỷ quyệt. Chúa làm cho người ác tối tăm dù đi giữa ánh sáng ban ngày. Chúa khiến người ác phải “ngậm miệng” trước người lành. Thứ ba, Chúa là Đấng nhân từ (câu 11, 15-16). Chúa “cứu” người buồn thảm, người nghèo khỏi tay người ác. Chúa nâng đỡ họ từ những thất vọng, đau thương, áp bức. Chúa là nguồn trông cậy cho người nghèo khốn (câu 16). Ông Ê-li-pha đưa ra những điều minh chứng về Đức Chúa Trời để đưa ông Gióp trở về với Thiên Chúa và sống trong hy vọng.

Những lời chia sẻ của ông Ê-li-pha với ông Gióp giúp chúng ta nhớ đến Lời Chúa dạy trong Giê-rê-mi 33:3: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng toàn năng, công chính, và nhân từ. Chúa là Đấng chúng ta phải tìm cầu trước tiên trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chúa sẽ nghe và nhậm lời chúng ta, giải cứu chúng ta, cho chúng ta thấy những việc lớn và khó mà Chúa sẽ ban cho con dân Ngài.

Bạn đã thật sự tìm cầu Chúa hết lòng và phó thác đời bạn cho Chúa chưa?

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về ân sủng quá lớn lao của Ngài đã bao lần nâng đỡ con. Xin cho con luôn biết tìm cầu Chúa, hết lòng và phó thác đời con cho Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page