top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tâm Tình Của Sứ Đồ Phao-lô


“Từ ngày tôi mới đến cõi A-si, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào, anh em vẫn biết, tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi” (câu 18-19).

Câu hỏi suy ngẫm: Phần đầu bài giảng của Sứ đồ Phao-lô cho thấy tâm tình phục vụ Chúa của ông như thế nào? Qua tâm tình đó, chúng ta học được người phục vụ Chúa cần có những đức tính nào? Bạn áp dụng bài học này cho mình ra sao?

Cuộc gặp gỡ của Sứ đồ Phao-lô với các trưởng lão vào lúc này rất quan trọng vì ông nhận biết thời gian của ông không còn bao lâu nữa. Đây là cơ hội cuối cùng để ông trải lòng, truyền nhiệt huyết, khải tượng, và bàn giao trách nhiệm. Trong phần đầu của bài giảng với các trưởng lão trong Hội Thánh Ê-phê-sô (câu 17-21), Sứ đồ Phao-lô tâm tình về cuộc đời phục vụ Chúa của ông, không phải để khoe khoang, nhưng ông muốn để lại một gương mẫu cho các lãnh đạo thế hệ tiếp nối, như ông đã từng nói hãy học theo ông như ông đã học nơi Chúa Cứu Thế.

Tâm tình của Sứ đồ Phao-lô cho thấy cuộc đời của một đầy tớ Chúa thật không dễ dàng. Đối với Chúa, ông đã phục vụ cách khiêm nhường, với nhiều nước mắt, trải qua nhiều thử thách và bức hại. Đối với anh chị em, ông ngay thẳng và mẫu mực trong sự phục vụ nên ông có thể mạnh dạn nói, “Tôi… hằng ăn ở luôn với anh em cách nào, anh em vẫn biết” (câu 18), nghĩa là ông thách thức mọi người nhận xét về ông vì việc ông làm ai cũng đều biết rõ. Ông không bỏ qua một điều gì có ích cho anh chị em, và sẵn lòng giảng dạy cho anh chị em nơi công cộng hoặc chịu khó giảng dạy trong từng nhà. Đối với người chưa biết Chúa, ông tìm mọi cách và tận dụng mọi cơ hội để trình bày chân lý cho mọi người về sự ăn năn với Đức Chúa Trời, và đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là tâm tình của người đầy tớ trung tín, chẳng coi tính mạng của mình là quan trọng nhưng chỉ nhắm mục đích hoàn tất công việc đã được Chúa ủy thác.

Qua tâm tình của Sứ đồ Phao-lô, chúng ta học được các phẩm chất cần phải có của một người phục vụ Chúa. Người phục vụ Chúa phải là người khiêm nhường phục vụ chứ không đòi hỏi người khác phục vụ mình (Mác 10:45); là người có đời sống gương mẫu được con dân Chúa làm chứng tốt; sẵn sàng hy sinh thì giờ, công sức, hết lòng gây dựng đức tin của bầy chiên bằng mọi cách, và luôn tận dụng mọi cơ hội rao truyền Danh Chúa cho nhiều người.

So với tâm tình phục vụ Chúa của Sứ đồ Phao-lô, bạn thấy mình còn yếu kém phẩm chất nào? Bạn cần thay đổi điều gì?

Lạy Chúa, dù chúng con là mục sư, truyền đạo hay tín hữu cũng đều là đầy tớ phục vụ Chúa. Xin cho con noi gương tâm tình của Sứ đồ Phao-lô hết lòng phục vụ Chúa và anh chị em con, và hoàn tất công việc Chúa ủy thác cho con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

164 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page