top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nhận Biết Điều Ưu Tiên


“Tôi cứ làm một điều: Quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 3:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi đã đáp lời mời của ông San-ba-lát như thế nào? Ông San-ba-lát tiếp tục âm mưu thâm hiểm của mình ra sao? Ông Nê-hê-mi bày tỏ sự kiên định như thế nào? Bạn nhận ra bài học kỷ luật thuộc linh nào tại đây?

Ông Nê-hê-mi không hề tỏ ra mơ hồ về ý đồ xấu của ông San-ba-lát. Mặc cho San-ba-lát tỏ vẻ thiện chí muốn gặp ông Nê-hê-mi, nhưng ông nhận biết “chúng có ý làm hại tôi” (câu 2b). Chúng ta đang sống “ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch” (Phi-líp 2:15), và phải không ngừng chiến đấu (Ê-phê-sô 6:12). Thế gian tối tăm, tội lỗi không bao giờ chấp nhận sự sáng (Giăng 3:19-20). Con cái Chúa cầu xin sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời để nhận biết mưu chước kẻ thù.

Ông Nê-hê-mi ý thức công việc Đức Chúa Trời giao cho ông là “công việc lớn” (câu 3a), là ưu tiên nhất của ông. Ông biết mình thuộc về ai, nhận công việc từ ai, và công việc đó là gì. Vì vậy, ông không hỏi, “Tôi có nên làm không? Có ích lợi cho tôi không?” mà hỏi rằng, “Đâu là điều Chúa muốn tôi làm hiện nay?” Chúng ta đã từng là nô lệ cho tội lỗi, và hiện nay đã được Chúa Giê-xu chuộc bằng máu quý giá của Ngài để chúng ta sống một cuộc đời mới, cuộc đời thuộc về Đấng đã chết thay cho mình (Ga-la-ti 2:20). Ngoài ra, Chúa còn ban cho chúng ta một sứ mệnh để phục vụ Ngài, và sứ mệnh đó dành cho mỗi chúng ta phải là “công việc lớn,” đến nỗi cho dù đối diện với bất cứ một lời mời gọi hấp dẫn nào của thế gian, thì chúng ta cũng sẽ vẫn quyết định “xuống không đặng” vì “lẽ nào để công việc dứt trong khi bỏ nó đặng đi xuống với các ngươi?” (câu 3b).

Ông San-ba-lát không từ bỏ âm mưu thâm hiểm của mình, liên tiếp bốn lần mời ông Nê-hê-mi (câu 4a). Sự kiên trì ấy dường như muốn nói với mọi người rằng ông là người thiện chí và có tinh thần hợp tác trong khi ông Nê-hê-mi là người cố chấp. Và tại đây, ông Nê-hê-mi lại tiếp tục bày tỏ sự kiên định theo đuổi ưu tiên trong đời sống mình bằng việc “đáp lại với chúng cũng y nhau” (câu 4b). Người phục vụ Chúa cần có tinh thần hợp tác nhưng không được thỏa hiệp với kẻ thù và những điều xấu. Có những nguyên tắc thuộc linh và đạo đức không bao giờ được vượt qua để thỏa hiệp với thế gian. Ví như bạn có thể bị chê cười, chế nhạo vì không chấp nhận hôn nhân đồng tính, sống thử trước hôn nhân, hay phá thai… Nhưng chúng ta không thể chấp nhận những điều mà Đức Chúa Trời gớm ghê và không chấp nhận.

Bạn có giữ kỷ luật thuộc linh để làm tròn sứ mệnh Chúa giao chưa?

Lạy Chúa xin cho con sống kỷ luật trong mối tương giao với Chúa để nhận được sự khôn ngoan từ Ngài. Xin cho con làm tròn sứ mệnh Chúa giao để sống đắc thắng cho Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page