top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Con Đường Tình Yêu


“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự kiện Chúa Giê-xu vào thành diễn ra như thế nào? Ý nghĩa của sự kiện này là gì? Chúa Giê-xu đóng vai trò như thế nào trong sự kiện này? Sự kiện này có ý nghĩa gì với bạn?

Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem trong tuần lễ cuối cùng của Ngài trên đất là một sự kiện vô cùng quan trọng. Bởi sự kiện này dọn đường để Đấng Christ tiến đến điểm đỉnh của chức vụ Ngài trên đất, ấy là chịu chết trên cây thập tự. Phân đoạn này không đơn thuần cho chúng ta biết về việc Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem mà thôi, nhưng phía sau sự kiện ẩn chứa cả một kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời. Đây là thời điểm mà người Ít-ra-ên ở khắp mọi miền tụ họp về vùng đất thánh Giê-ru-sa-lem để chuẩn bị cho kỳ Đại Lễ Vượt Qua. Trong dòng người nhộn nhịp ấy, Chúa Giê-xu cũng cùng môn đệ đi vào thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng Chúa không giống họ, bởi Ngài biết mình sẽ trở thành trọng tâm của kỳ Lễ Vượt Qua trong chương trình cứu chuộc. Trong khi mọi người bận rộn chuẩn bị ngày Lễ Vượt Qua cho long trọng thì Chúa Giê-xu lại chuẩn bị hy sinh chính mình để hoàn tất sứ mệnh trên đất của Ngài.

Khi Chúa Giê-xu chuẩn bị vào thành, Ngài sai hai môn đệ đi lấy con lừa con ở đúng chỗ Ngài nói trước với họ. Rõ ràng Chúa đã có kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ nhỏ nhặt nhất ngay từ trước. Ngài làm chủ mọi tình hình và khiến mọi việc diễn ra đúng y như kế hoạch mà Chúa Cha đã dành cho Ngài. Nếu như đến những môn đệ thân cận nhất của Ngài cũng không biết điều gì sắp xảy đến với Ngài, hay ngay cả những người bên đường chào đón Ngài như thể một vị vua vào thành, thì Chúa Giê-xu lại biết quá rõ rằng, không lâu sau đó, những môn đệ thân yêu cũng rời bỏ Ngài, còn những người tung hô Ngài thì lại hét to lên rằng, đóng đinh hắn trên cây thập tự. Con đường tiến về thành Giê-ru-sa-lem là con đường chuẩn bị cho sự chết cứu chuộc nhân loại. Thế nhưng Chúa Giê-xu bằng lòng bước đi trên con đường ấy với tất cả tình yêu vô hạn dành cho nhân loại. Có thể nói đó là Con Đường Tình Yêu.

Hội Thánh Chúa đang tất bật cho lễ kỷ niệm sự thống khổ như bao người dân Ít-ra-ên năm xưa. Chúng ta bỏ nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị cho ngày lễ, nhưng có khi lại thiếu thời gian suy niệm về ý nghĩa, về những điều Chúa đã làm cho mình. Điều Chúa cần không phải chỉ là những sự kiện, hình thức, nhưng còn là một tấm lòng chân thành hướng về ý nghĩa sự thống khổ của Ngài.

Tấm lòng của bạn ở đâu trong mùa thống khổ này?

Lạy Chúa, giữa sự tất bật của trong mùa tưởng niệm sự thống khổ của Chúa, xin đừng để lòng con xa cách Ngài, xin cho con suy niệm về con đường tình yêu Chúa dành cho con và cho cả nhân loại.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page