top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bị Cám Dỗ Đến Phút Cuối


“Các thầy tế lễ thượng cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy, mà nhạo cười Ngài rằng: Hắn đã cứu người khác; mà cứu mình không được” (câu 31).

Câu hỏi suy ngẫm: Những ai đã thách thức Chúa Giê-xu hãy xuống khỏi cây thập tự khi Ngài bị đóng đinh? Họ thách thức Chúa Giê-xu với thái độ nào? Điều gì khiến Chúa Giê-xu không tự giải thoát mình khỏi cây thập tự?

Một trong những điều đáng chú ý trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là hình ảnh Chúa Giê-xu bị treo trên cây thập tự lại trở thành trung tâm của sự chế giễu, nhạo báng. Từ quân lính đến hai tên cướp bị đóng đinh bên cạnh Ngài, từ người đi đường đến các chức sắc tôn giáo. Họ không ngừng có những hành động giễu cợt, thách thức, thậm chí là mắng nhiếc Ngài. Họ nhắc lại những lời Ngài từng phán nhằm cười chê Ngài như một người thất bại: “Ê, ngươi là người phá Đền Thờ, và cất lại trong ba ngày” (câu 29). Còn các chức sắc tôn giáo thì lại vô cùng hả hê bởi họ nghĩ rằng Chúa Giê-xu hoàn toàn bất lực trước cục diện bấy giờ. Nhưng họ lại không biết phía sau những lời nói bất kính ấy là cả một âm mưu đầy xảo quyệt của Sa-tan. Hình ảnh các chức sắc tôn giáo thách thức Chúa Giê-xu xuống khỏi cây thập tự làm chúng ta nhớ đến hình ảnh Sa-tan đã từng cám dỗ Chúa bằng cách thách thức Ngài nhảy khỏi nóc Đền Thờ. Lần cám dỗ mạnh mẽ gần nhất là tại vườn Ghết-sê-ma-nê, khi Chúa Giê-xu phải trải qua cuộc tranh chiến mãnh liệt giữa ý muốn mình và ý muốn Cha. Sa-tan mong muốn Chúa Giê-xu từ bỏ chén mà Chúa Cha đã hoạch định. Sa-tan cũng mong muốn Chúa Giê-xu từ bỏ thập tự giá, đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Cha. Tuy nhiên, trước những sự nhạo báng và cám dỗ ấy, Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục chấp nhận chịu đau đớn trên cây thập tự mặc dù Ngài có đủ năng quyền để xuống khỏi cây thập tự ấy. Có thể nói, chỉ có hai điều khiến Chúa Giê-xu bất chấp mọi đau đớn, kể cả bị Chúa Cha từ bỏ, mà Ngài vẫn không tự giải thoát mình khỏi cây thập tự, ấy chính bởi tình yêu nhân loại vô tận, và lòng thuận phục Chúa Cha tuyệt đối.

Trong hành trình đức tin của mỗi người, ai ai cũng có những sứ mệnh riêng biệt được Chúa giao cho. Và phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, thật không dễ dàng để hoàn tất những sứ mệnh ấy. Bởi dường như lúc nào cũng có một lựa chọn hấp dẫn hơn lựa chọn mà Chúa dành cho mình. Những lựa chọn hấp dẫn ấy thường khiến cho chúng ta xu hướng về tư lợi của bản thân, sự thỏa mãn của cái tôi hơn là thuận phục với những điều Đức Chúa Trời giao phó cho mình. Hãy suy nghĩ xem điều gì khiến bạn không thể hoàn thành những sứ mệnh Chúa giao?

Bạn quyết định làm gì để chiến thắng mọi cám dỗ hấp dẫn đó?

Lạy Chúa, con biết ơn tình yêu cao quý mà Ngài dành cho nhân loại. Xin cho con có lòng yêu mến Chúa cùng sự thuận phục, để có thể hoàn thành công việc Ngài giao cho con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page