top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đứng Bên Chân Thập Tự Đến Cuối Cùng


“Lại có những đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri là mẹ Gia-cơ nhỏ, và Giô-sê, cùng Sa-lô-mê” (câu 40).

Câu hỏi suy ngẫm: Những ai ở bên chân thập tự của Chúa Giê-xu cho đến phút cuối? Điều gì giúp họ can đảm ở bên chân thập tự đến cuối cùng? Bạn học được điều gì từ những phụ nữ đó?

Trong suốt những năm tháng chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất, sự hiện diện của Chúa luôn thu hút đông đảo dân chúng đi theo Ngài với nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, dù họ đến với Chúa Giê-xu với bất kỳ động cơ nào, thì Ngài vẫn dùng lòng yêu thương quảng đại và sự nhân từ vô biên mà đối đãi với họ. Nhưng khi Chúa Giê-xu gặp nạn, dường như mọi người đều quay lưng lại với Ngài. Ngay cả những môn đệ gắn bó với Chúa suốt ba năm liền cũng sợ liên lụy mà bỏ chạy, thậm chí có người chối bỏ Ngài.

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy một điều không ai ngờ. Trong lúc tình hình căng thẳng và đầy nguy hiểm lại có những người không màng đến lợi ích và sự an nguy của bản thân. Đó chính là những phụ nữ như cô Ma-ri Ma-đơ-len, bà Ma-ri là mẹ ông Gia-cơ nhỏ và ông Giô-sê, bà Sa-lô mê cùng những phụ nữ khác nữa (câu 40-41; Lu-ca 8:2-3). Họ đồng hành bên Chúa trong lúc mà nhiều người quay lưng lại với Ngài. Có thể nói, bức tranh trong chương 15 nhuốm đầy một màu đau thương và tàn nhẫn mà con người dành cho Chúa Giê-xu, thế nhưng ở đoạn kết của bức tranh lại ánh lên một tình yêu ấm áp bởi những nhân vật nữ chân yếu tay mềm. Trước giả sách Mác nêu tên họ đầy đủ giải thích thêm rằng, họ là những người đã đi theo phục vụ Chúa suốt những tháng ngày ở Ga-li-lê, và đặc biệt còn đi theo Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem. Hình ảnh những phụ nữ không màng đến nguy hiểm để đi theo Chúa Giê-xu đến phút cuối cùng khiến chúng ta vô cùng ngưỡng mộ sự can đảm và tấm lòng yêu Chúa sâu đậm của họ. Và chính bởi lòng trung thành đến cuối cùng ấy, nên ba ngày sau đó họ là những người đầu tiên gặp Chúa sống lại.

Lòng trung thành sâu sắc và tình yêu Chúa nồng nàn của họ đã động viên những thế hệ theo Chúa Giê-xu như chúng ta, mỗi lần suy ngẫm về sự thống khổ của Chúa Giê-xu đều được khích lệ hãy mau mau đến gần bên chân thập tự. Lòng trung thành và tình yêu Chúa sẽ giúp chúng ta vững vàng theo Chúa trong những cơn bão của cuộc đời. Thế nhưng, đôi khi vì những yếu đuối của bản thân làm chúng ta dễ dàng xa cách hay chối bỏ Chúa như những môn đệ năm xưa. Xin Chúa dùng tấm gương của những phụ nữ này nhắc nhở chúng ta luôn đứng gần bên chân thập tự.

Bạn có quyết theo Chúa không rời trong những hoàn cảnh khó khăn không?

Lạy Chúa, xin cho con có đủ lòng trung thành và tình yêu dành cho Ngài để dù cho trong hoàn cảnh nào, con cũng luôn theo Chúa không rời như chính Ngài vẫn hằng bên con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page