top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nắm Chặt Lấy Đấng Không Khước Từ


“Ôi! Giê-hô-va Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng người nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài!” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào qua lời cầu nguyện của ông Nê-hê-mi? Trước hoàn cảnh bi quan nghe được, tại sao ông Nê-hê-mi vẫn tiếp tục giữ lòng trông cậy nơi Chúa? Bạn thường phản ứng ra sao trước hoàn cảnh bi quan trong cuộc sống?

Khi nghe biết dân tộc mình lâm vào cảnh “bị tai nạn và sỉ nhục lắm” (câu 3), ông Nê-hê-mi đã “ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày, cữ ăn” (câu 4), và sau đó ông chạy đến với Chúa để cầu xin ơn thương xót của Ngài. Lời cầu nguyện đầu tiên của ông Nê-hê-mi khiến chúng ta vô cùng ngạc nhiên. Trong khi vách thành và dân tộc ông rơi vào cảnh điêu tàn như thế, bản thân ông cũng đang lưu lạc nơi xứ người, mà ông Nê-hê-mi lại có thể cất tiếng tuyên xưng rằng: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức Đức Chúa Trời vĩ đại và đáng kính sợ, là Đấng giữ lời giao ước và lòng nhân từ với người nào kính mến và vâng giữ các điều răn của Ngài!” (câu 5 BTTHĐ). Có thể thấy với ông Nê-hê-mi, dù hoàn cảnh mà dân Chúa và ông có khốn cùng đến đâu, thì Chúa mà ông và dân tộc ông thờ phượng là Đấng không bao giờ thay đổi. Hoàn cảnh không thể phủ nhận hay thay đổi địa vị của Chúa trong lòng ông. Ông Nê-hê-mi luôn vững tin rằng, Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương và thành tín đến đời đời. Và ông cũng tin chắc rằng khi người Ít-ra-ên ăn năn, xoay khỏi đường lối tội lỗi, bằng lòng sống theo đúng những điều Chúa truyền dạy, thì Đức Chúa Trời sẽ phục hưng đất nước của ông, tiếp tục đem họ về nơi Ngài đã chọn để Danh Ngài ngự tại đó như lời Ngài đã hứa (câu 9). Hoàn cảnh khốn cùng càng giúp ông Nê-hê-mi bám chặt vào sự thành tín và lòng thương xót vĩ đại của Đức Chúa Trời càng hơn. Với ông, Chúa là Đấng không bao giờ từ bỏ những tâm hồn đau thương đang kêu cầu nơi Ngài.

Ai trong chúng ta cũng từng trải qua những khó khăn đau thương trong cuộc sống. Nhưng không phải ai cũng trải nghiệm Đức Chúa Trời là Đấng không hề từ bỏ mình giữa những sóng gió của cuộc đời như ông Nê-hê-mi. Chúa là Đấng thánh khiết và công chính, Ngài cũng là Đấng giàu lòng thương xót cho những ai nhìn thấy sai trật của mình và thật lòng ăn năn quay trở lại cùng Chúa. Hãy đến núp trong cánh bóng của Chúa, nương dựa nơi sự thành tín của Ngài và vững tin rằng Chúa là Đấng không bao giờ từ bỏ những ai đang hướng lòng kêu cầu Danh Ngài.

Bạn có tin chắc rằng Đức Chúa Trời không từ bỏ mình dù mình đang ở trong cảnh khốn nguy không?

Lạy Chúa, dù hoàn cảnh ra sao, xin cho con luôn đặt lòng tin nơi sự thành tín của Ngài. Xin cho con bám chặt lấy Ngài trong những thăng trầm của cuộc sống, nhờ đó con càng trải nghiệm Chúa nhiều hơn.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page