top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tra Xét Lòng Mình


Nghe

Nê-hê-mi 1:1-11

“Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mệnh và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se, là kẻ tôi tớ Chúa” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua những lời cầu nguyện của ông Nê-hê-mi cho biết lý do nào khiến người Giu-đa lâm vào tình cảnh đau thương như thế? Dân tộc ông và ông đã phạm tội gì cùng Chúa? Thái độ của ông Nê-hê-mi thế nào khi nhìn biết tội lỗi dân tộc mình đã phạm? Lời cầu nguyện của ông Nê-hê-mi nhắc nhở bạn điều gì?

Khi ông Nê-hê-mi nghe biết về khung cảnh điêu tàn của vách thành Giê-ru-sa-lem và nỗi ê chề tủi nhục của người Giu-đa đang lâm phải, thì phản ứng của ông trong lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời không phải là hờn trách hay nổi giận với Ngài, nhưng ông tra xét lại đường lối và nếp sống của dân tộc mình. Ông nhận ra dân tộc mình, trong đó có chính ông, đã làm những điều ác, không vâng giữ điều răn giới mệnh và luật pháp của Chúa (câu 7). Có thể thấy ông Nê-hê-mi nhận thức rằng giữa giao ước của Đức Chúa Trời và con người, thì con người luôn luôn là bên từ bỏ giao ước ấy. Chính vì thế, dân tộc ông đã phải rơi vào cảnh bi thương cùng cực, tan lạc khắp nơi. Cho nên ông Nê-hê-mi đã khẩn thiết ăn năn những sai trật mà dân Chúa và ông đã phạm cùng Chúa và nài xin Ngài thứ tha (câu 6-7). Tra xét chính mình và ăn năn là bước đầu tiên trong những bước bắt đầu lại một nếp sống mới với Chúa. Có thể nói, lịch sử của người Giu-đa sẽ không bao giờ bước sang chương mới sáng láng hơn nếu như họ không nhìn nhận tội lỗi của mình, không ăn năn cùng Chúa và cầu xin sự thương xót dư dật của Ngài.

Gương nhìn lại chính mình, tra xét lòng, xưng tội, và ăn năn với Chúa là tấm gương cho chúng ta phải ngẫm suy ngày nay. Khi lâm vào những hoàn cảnh nguy khốn, chúng ta thường hay thắc mắc với Chúa sao lại để những điều ngang trái ấy xảy ra trên cuộc đời mình. Hoặc chúng ta dễ dàng trách Chúa đã để chúng ta phải chịu cảnh cùng cực như thế. Có bao giờ chúng ta nhìn lại bản thân, suy ngẫm về đường lối và nếp sống của mình có đúng với ý muốn Chúa chưa? Có những lúc Chúa cho phép khó khăn xen vào cuộc đời với mục đích để chúng ta nhìn nhận lại chính mình đang ở đâu trong mối tương giao với Chúa. Khó khăn đó dường như là tiếng trống cảnh tỉnh chúng ta phải chăng đang dần rời xa khỏi giao ước giữa Chúa và mình. Dù biết rằng, căn nguyên của mọi sự khốn khó trong cuộc sống không phải đều liên quan đến tội lỗi, nhưng việc tra xét lòng mình, suy ngẫm về đường lối mình có đang đi theo có đúng với ý muốn Chúa dạy hay không thì chưa bao giờ là dư thừa.

Hãy tra xét lòng mình, có điều nào bạn cần ăn năn với Chúa không?

Lạy Chúa, xin tra xét mọi điều trong con, thứ tha cho những vi phạm của con, và cho con được sống trong luật lệ mà Ngài đã truyền dạy.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Repentance

14 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page