top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Mục Đích Của Lời Chúa


“Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng, thì nói rằng ấy là tiếng sấm; có người khác nói: Một vị thiên sứ nào nói với Ngài. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: Ấy chẳng phải vì Ta mà tiếng này vang ra, nhưng vì các ngươi” (câu 29-30).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng nghe Chúa Giê-xu cầu nguyện và nghe tiếng phán từ trời thì họ nói gì? Chúa Giê-xu giải thích với họ ra sao? Tại sao Chúa nói “Ấy chẳng phải vì Ta mà tiếng này vang ra, nhưng vì các ngươi”? Bạn lắng nghe tiếng Chúa phán với bạn mỗi ngày bằng cách nào?

Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện: “Cha ơi, xin làm sáng Danh Cha,” thì có tiếng từ trời phán rằng: “Ta đã làm sáng Danh rồi, Ta còn làm cho sáng Danh nữa!” (câu 28). Dân chúng đứng chung quanh đều nghe tiếng ấy, nhưng một số người tưởng là tiếng sấm, một số người khác cảm nhận đó là tiếng nói khác lạ không phải của loài người, nên họ nói rằng một thiên sứ nào đó đã nói chuyện với Chúa Giê-xu. Khi nghe đoàn dân có những ý kiến như vậy, Chúa Giê-xu giải thích “Ấy chẳng phải vì Ta mà tiếng này vang ra, nhưng vì các ngươi” (câu 30). Chúa Giê-xu cho biết mục đích Đức Chúa Trời phán lớn tiếng để mọi người đều nghe là vì đoàn dân, để cho ai nấy nhận biết Chúa Giê-xu với Đức Chúa Cha có mối tương giao mật thiết. Trước đó, khi Chúa chuẩn bị gọi ông La-xa-rơ sống lại, Ngài cũng cầu nguyện: “Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến” (11:42). Giờ đây, đoàn dân đã nghe Chúa Giê-xu cầu nguyện rồi nghe tiếng từ trời trả lời. Qua những lần như vậy, Chúa muốn giúp họ có nền tảng để tin Chúa Giê-xu là Đấng đến từ Đức Chúa Trời. Thế nhưng câu 37 cho biết một điều đáng buồn là họ vẫn cứng lòng: “Dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài.”

Ngày nay, chúng ta không phải chờ đợi những tiếng nói siêu nhiên từ trên trời, hay chờ đợi những dấu kỳ phép lạ từ một người nào, hoặc giấc mơ nào để tin Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Vì chúng ta đã được ban cho Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời phán với chúng ta. Mục đích của Lời Chúa là để giúp cho chúng ta nhận biết Chúa, nhận biết tội lỗi của mình mà ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu, đồng thời cũng biết được điều Chúa dạy phải sống thế nào để sáng Danh Đức Chúa Trời. Chúa vẫn phán với chúng ta, nhưng nếu chúng ta không đọc và học Lời Chúa thì không thể nghe được tiếng phán của Ngài. Một tuần nghe một bài giảng để nuôi đời sống tâm linh chúng ta là rất cần, nhưng Chúa còn muốn chúng ta tương giao với Ngài mỗi ngày để tâm linh luôn được no đầy.

Bạn có kế hoạch đọc và học Lời Chúa mỗi ngày chưa?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã ban Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời phán dạy con. Xin cho con tìm cầu ý muốn của Ngài qua việc đọc và học Lời Chúa mỗi ngày. Xin giúp con sống sáng Danh Chúa luôn.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

124 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page