top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Trở Về Với Đấng Phục Hồi


“Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở lại! Ta sẽ chữa sự bội nghịch cho” (câu 22a).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên ý thức được nguyên nhân nào đưa họ đến tình cảnh khốn khổ như hiện tại? Chúa hứa chữa lành căn bệnh gì cho dân Ngài khi họ ăn năn? Người Ít-ra-ên nhận định những việc làm của họ ra sao? Khi biết mình phạm tội, bạn cần làm gì để được Chúa phục hồi?

Khi nhận biết những việc làm sai trái của mình, người Ít-ra-ên thưa với Đức Giê-hô-va rằng họ đáng phải gánh chịu những xấu hổ và sỉ nhục, chính là việc họ trở nên cớ nhạo cười cho Dân Ngoại. Không những thế họ từ địa vị là dân thánh của Đức Chúa Trời, nay là phu tù cho những thế lực hùng mạnh chung quanh. Đáng lý ra trong danh phận là tuyển dân của Chúa, họ sẽ nhận được cơ nghiệp là phần đất đượm sữa và mật, và luôn được sống trong sự chăm sóc bảo vệ của chính Ngài. Song chính vì sự bội nghịch của họ và tổ phụ họ đã dẫn đưa họ vào sự xấu hổ và sỉ nhục như hiện tại. Tuyển dân Ít-ra-ên đã ý thức được nguyên nhân đưa họ đến tình cảnh khốn khổ như thế chỉ vì họ không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va (câu 25). Họ từng đặt sự trông cậy của mình nơi những thần tượng hư không và sức mạnh của những thế lực liên minh quân sự. Nhưng tất cả chỉ là vô ích, chỉ là thất vọng ê chề (câu 23). Và cũng chính từ đó, họ ý thức sâu sắc rằng sự cứu rỗi chỉ đến từ Đức Giê-hô-va mà thôi. Họ thể hiện mong muốn được trở về cùng Ngài, để nhận được sự tha thứ, sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời.

Điều thật sự vô cùng quý giá mà Đức Chúa Trời dành cho tuyển dân, đó không chỉ là lời hứa tha thứ, nhưng còn là sự phục hồi nguyên trạng bản chất ban đầu của họ. Đức Chúa Trời phán rằng: “Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở lại! Ta sẽ chữa sự bội nghịch cho”(câu 22a). Đây mới thật sự là tương lai tươi sáng đang đón chờ tuyển dân. Khi họ quyết định trở về với Đức Chúa Trời, Ngài hứa rằng năng quyền của Ngài sẽ chữa lành sự bội nghịch cho họ. Họ sẽ được tái tạo, thay đổi từ trong bản chất tội lỗi. Họ được ban cho tấm lòng mới bằng thịt, mềm mại, chịu uốn nắn, chịu tỉa sửa để thay vào lòng bằng đá cứng cỏi, không chịu vâng phục.

Lời hứa tuyệt vời Đức Chúa Trời dành cho tuyển dân và cũng dành cho những ai muốn ăn năn trở về với Ngài. Chính quyền năng của Đấng Tạo Hóa sẽ phục hồi chúng ta trở nên tốt lành như bản chất ban đầu trong ngày tạo dựng. Bản chất tội lỗi hư hoại ngự trị trong chúng ta sẽ được Ngài tẩy xóa nên trắng trong hoàn toàn. Mọi sự đều được trở nên mới trong Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 5:17).

Bạn đã kinh nghiệm lời hứa phục hồi của Chúa cho chính đời sống mình ra sao?

Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa vì sự tha thứ và sự phục hồi Ngài ban cho những tấm lòng ăn năn. Xin giúp con trải nghiệm những điều tốt lành này mỗi ngày trong đời sống con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page