top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bạn Chân Tình


Nghe

Gióp 6:14-23

“Một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín. Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín. Còn sự hôn hít của người ghen ghét lấy làm giả ngụy” (Châm Ngôn 27:5-6).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp so sánh tình bạn như thế nào? Ông chỉ trích các bạn của ông về những điều gì? Bạn áp dụng bài học này thế nào với anh chị em trong Chúa?

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là lời đáp của ông Gióp trực tiếp đến các bạn mình. Dù chỉ có ông Ê-li-pha lên tiếng trách ông Gióp, nhưng hai bạn Binh-đát và Sô-pha cũng im lặng đồng tình. Lời nói của ông Gióp rất chân tình, có lúc mềm mỏng nhưng có lúc cũng khá gay gắt.

Ông Gióp khởi đầu thông điệp của mình rất êm dịu. Ông nói đến sự hiện diện của các bạn là rất quan trọng. Người gần ngã như ông cần “được bạn bầu thương xót đến” (câu 14).

Trong câu chuyện, ông Gióp so sánh bạn bè mình như là “nước” mà người “đi trong sa mạc” như ông mong mỏi gặp được (câu 15-20). Khi ông Gióp gặp hoạn nạn, không thấy ai ngoài những người bạn này đến với ông. Ông dùng chữ “anh em” (câu 15) trong nguyên ngữ có nghĩa là tình thân, mà trong tình thân đó có sự ràng buộc và kết ước với nhau (I Sa-mu-ên 20:8), tình thân như anh em ruột thịt. Ông Gióp rất quý bạn, cần bạn, và chân thành với bạn.

Tuy nhiên, dù rất chân tình với bạn nhưng ông cũng chỉ trích bạn khá gay gắt. Ông nói với bạn: “Anh em tôi dối gạt tôi” (câu 15). Lúc thuận cảnh họ là bạn hữu của ông, lúc hoạn nạn các bạn chẳng giúp được gì ông. Trong cơn hoạn nạn, ông Gióp mong chờ ở anh em như người đi trong hoang mạc mong tìm được nước uống, nhưng họ lại là “khe cạn nước” (câu 15), “khe khô cạn” (câu 17). Các bạn vô tình đưa ông đến chỗ chết (câu 18). Ông Gióp phải “mắc cỡ, hổ thẹn” (câu 20) vì các bạn mình. Trong cơn hoạn nạn của ông, “các bạn cũng không ra gì hết,” các bạn kinh khiếp, run sợ (câu 21) dù ông Gióp không đòi hỏi giúp về tài chánh, bảo vệ ông hay giải cứu ông khỏi người hà hiếp (câu 22-24). Các bạn đã hướng dẫn ông theo con đường sai trật, thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo thì họ đã dùng sự khôn ngoan riêng để hướng ông đến sự mặc cả với Chúa. Thay vì an ủi ông, họ lại lên án ông. Ông Gióp lên án các bạn đã thất bại trong giao ước bạn bè thân như anh em mà họ đã có với nhau.

Ông Gióp quở trách các bạn nặng nề, nhưng với tấm lòng đầy chân tình.

Ngày nay, chúng ta có bao nhiêu người bạn? Có nhiều người có vài ngàn bạn bè trên facebook nhưng thật sự không có lấy một người bạn chân tình. Trong Hội Thánh, chúng ta là anh chị em trong Đấng Christ, chúng ta có thật sự là những anh chị em chân tình với nhau không?

Lạy Chúa, xin cho con có sự khôn ngoan từ Chúa và tấm lòng chân tình với bạn bè con. Xin cho con cầu nguyện, khích lệ, và hướng dẫn nhau giữ vững đức tin, thờ phượng Chúa đúng đắn.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#TrueFriend

25 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page