top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Thần Của Chúa Trên Người Lãnh Đạo


“Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy chọn lấy Giô-suê con trai của Nun, người có Thần cảm động; phải đặt tay trên mình người” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se cầu xin Đức Chúa Trời điều gì? Chúa trả lời ông ra sao? Một trong những yếu tố người lãnh đạo dân Chúa không thể thiếu là gì? Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở bạn điều gì?

Ông Môi-se được kể là vị lãnh tụ vĩ đại nhất của người Ít-ra-ên. Ông đã dẫn dắt dân Chúa suốt 40 năm ròng rã trong đồng vắng. Nay dân Chúa chuẩn bị vào đất hứa, nhưng Đức Chúa Trời không cho ông Môi-se được vào xứ (Phục Truyền 4:21-22). Ông Môi-se cũng biết mình đã già, không thể “đi ra đi vào” được (Phục Truyền 31:2) và không thể tiếp tục lãnh đạo dân Chúa được nữa, nên ông cầu xin Đức Chúa Trời lập một người thay thế ông. Trong suốt những năm tháng lãnh đạo dân Chúa, nhiều lần ông bày tỏ sự quan tâm đến dân tộc hơn chính bản thân mình. Giờ đây, đến lúc sắp qua đời, ông cũng lo nghĩ đến tương lai của người Ít-ra-ên. Vì thế, ông cầu xin Chúa ban cho họ một người lãnh đạo mới để hướng dẫn họ, nếu không họ sẽ như “chiên không người chăn” (câu 16-17).

Lời cầu xin của ông Môi-se đẹp ý Đức Chúa Trời nên Ngài đã nhậm lời ông. Chúa bảo ông Môi-se chọn ông Giô-suê, và khẳng định “Thần của Chúa sẽ cảm động” ông (câu 18). Đức Chúa Trời cũng hướng dẫn ông Môi-se những việc cần phải làm để chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo của ông Giô-suê (câu 19-21). Một trong những yếu tố mà một nhà lãnh đạo thuộc linh không thể thiếu là phải được Thần của Chúa cảm động. Chúa bảo ông Môi-se “phải đặt tay trên mình người” (câu 18) như một lời khẳng định công khai của sự đầy dẫy Chúa Thánh Linh và của sự phó thác ông Giô-suê vào chức vụ mới.

Trước khi tìm người kế nhiệm, ông Môi-se đã cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn để lựa chọn, đào luyện, và ủy thác trách nhiệm với lòng tin cậy. Đây là tấm gương cho các vị lãnh đạo lớn tuổi, trước khi rời khỏi chức vụ cũng phải hết lòng tìm kiếm và đào tạo người thay thế mình. Nhưng điều quan trọng hơn hết là không phải chọn người hợp ý mình mà phải nhận biết người đó được Chúa Thánh Linh cảm động đứng vào vai trò lãnh đạo, vì chính Chúa Thánh Linh sẽ ban cho người lãnh đạo những trang bị cần thiết cho nhiệm vụ đầy thách thức sắp tới. Những ai đáp ứng lại sự kêu gọi của Chúa sẽ nhận lấy nguồn hỗ trợ đầy đủ từ Ngài qua Chúa Thánh Linh.

Phân đoạn Kinh Thánh này không chỉ nhắc nhở các nhà lãnh đạo giáo hội ngày nay mà còn nhắc mỗi chúng ta là những lãnh đạo nhóm nhỏ, ban ngành trong Hội Thánh, xét lại mình xem có được Thần của Chúa cảm động để giữ vai trò lãnh đạo không, và hãy sẵn sàng “nhường” quyền kế nhiệm cho người khác khi biết mình không thể tiếp tục.

Bạn nhận biết mình có được Thần của Chúa cảm động không?

Lạy Chúa, xin Thần của Ngài cảm động và thêm ơn cho con trong vai trò và trách nhiệm Chúa giao để cuộc đời con luôn kết quả cho Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

50 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page