top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Thái Độ Của Tâm Trí


“Chớ phiền lòng vì cớ người làm dữ, cũng đừng ghen tị người tập tành sự gian ác” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta không nên và nên có thái độ nào với người ác? Vì sao? Theo bạn, những lời khuyên này có dễ thực hành không? Vì sao? Việc thay đổi thái độ tâm trí theo Kinh Thánh sẽ quyết định sức mạnh thuộc linh của bạn như thế nào?

Tất cả học sinh đều kinh nghiệm một sự thật: Có một khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế. Điều này cũng dường như đúng trong lãnh vực thuộc linh. Vua Đa-vít cũng nhiều lần phải tranh chiến với chính mình để chọn lựa sống kính sợ Chúa. Thi-thiên 37 cho chúng ta một số nguyên tắc quan trọng để nhận được sức mạnh thuộc linh, và điều đầu tiên đến từ lãnh vực tâm trí.

Có hai lời khuyên quan trọng tại đây. Về phương diện tiêu cực, trước giả khuyên chúng ta “chớ phiền lòng” và cũng “đừng ghen tị” với những người ác (câu 1). Phiền lòng có nghĩa là bực tức, nổi giận. Chúng ta không nên quá quan tâm đến những người làm ác, dành nhiều thời gian để đối phó với họ mà đánh mất mục tiêu đời mình và niềm vui trong cuộc sống. Cũng đừng nên ghen tị với họ, nói cách khác, đừng ham muốn hay bắt chước họ. Vì sao trước giả khuyên chúng ta “chớ phiền lòng” cũng “đừng ghen tị” với những người ác? Thứ nhất, là vì người ác cũng có lúc được thịnh vượng và điều này khiến chúng ta có xu hướng ghen tị, muốn được như họ. Câu 2 nói rằng “chẳng bao lâu,” có nghĩa là trước khi “bị phát” và “phải héo” thì người ác cũng có những thời điểm “tươi xanh.” Thứ hai, là dù có những thời điểm thịnh vượng thì người ác chắc sẽ bị đoán phạt. “Chớ phiền lòng” vì công lý của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ được thực thi. “Đừng ghen tị” vì nếu chúng ta trở nên giống như người ác thì chúng ta cũng sẽ cùng chung số phận với họ.

Về phương diện tích cực, trước giả khuyên chúng ta “hãy tin cậy” và “khoái lạc” nơi Đức Giê-hô-va (câu 3-4). Vì sao? Vì Ngài là “thành tín” (câu 3) và là Đấng duy nhất biết nhu cầu của chúng ta và ban cho chúng ta “điều lòng mình ao ước” (câu 4).

Thái độ của tâm trí rất quan trọng đối với đời sống tâm linh. Vì một thái độ tâm trí đúng là điểm khởi đầu để nhận được sức mạnh thuộc linh và sống đúng. Khi một người tin cậy Đức Chúa Trời và sự thành tín của Ngài, người đó sẽ không còn ham muốn sự thịnh vượng tạm bợ của người ác, nhưng sẽ “làm điều lành,” nhận biết ý muốn Chúa, vai trò và trách nhiệm Chúa giao phó và cứ “ở trong xứ,” sống một cuộc sống “khoái lạc” và thỏa lòng. Vì vậy, “đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Có khi nào bạn ganh tị hay phiền lòng với người làm ác không?

Lạy Chúa xin cho con nhận biết ý Chúa trong đời sống của con. Xin biến hóa tâm thần con và cho con biết sống nhờ sức mạnh thuộc linh của Chúa mỗi ngày.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page