top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tin Cậy Đấng Thành Tín


“Trước tôi trẻ, rày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít căn cứ vào đâu để chứng minh giá trị những lời hứa của Đức Chúa Trời? Liệt kê những lời hứa dành cho người công bình? Nhận biết Đức Chúa Trời Thành Tín đã nâng đỡ hành trình đức tin của bạn ra sao?

Giá trị của lời hứa tùy thuộc vào người đưa ra lời hứa đó. Từ câu 23-29, Vua Đa-vít liệt kê những lời hứa của Đức Giê-hô-va, “là Đấng Chí Cao trên khắp trái đất” (Thi-thiên 83:18) dành cho người công bình. Sự thành tín của Đức Giê-hô-va không chỉ ở danh xưng của Ngài mà còn được kiểm chứng qua lịch sử khi trước giả nói rằng trải qua suốt cuộc đời mình, ông chưa từng thấy Ngài lìa bỏ người công bình và dòng dõi của họ (câu 25). Tại đây, có bốn lời hứa Đức Chúa Trời ban cho người công bình.

Trước hết, người công bình sẽ được Đức Chúa Trời dẫn dắt (câu 23a). Bị lạc đường ở một nơi xa lạ khiến chúng ta lo lắng, bối rối, nhưng lạc lối trong cuộc sống lại càng nghiêm trọng và đáng sợ hơn rất nhiều. Tạ ơn Chúa vì chính Ngài “định liệu các bước” của người công bình. Đấng dẫn dắt và “định liệu” các bước của chúng ta chính là Đấng biết rõ mọi sự và có quyền làm thành mọi sự.

Thứ hai, Đức Chúa Trời ưa thích, vui lòng về đường lối người công bình (câu 23b). Chúng ta là tạo vật của Ngài, cuộc đời chúng ta chỉ vui thỏa và có ý nghĩa khi sống trong mối liên hệ mật thiết với Đấng dựng nên mình.

Thứ ba, Đức Chúa Trời hứa sẽ nâng đỡ khi chúng ta vấp ngã (câu 24). Chúng ta có thể vấp ngã vì sự tấn công của kẻ thù, và cũng có thể vì sự yếu đuối của mình. Điều an ủi lớn nhất là Chúa biết rõ những yếu đuối của chúng ta nhưng Ngài vẫn hứa sẽ yêu thương, chấp nhận, và cứu giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Chúa yêu thương khi chúng ta vững vàng trong đức tin và Ngài cũng vẫn yêu thương khi chúng ta thất bại và chạy đến với Ngài (I Giăng 1:9). Có những lúc chúng ta trải qua những thử thách nặng nề và dường như Đức Chúa Trời yên lặng, nhưng chưa bao giờ “người công bình bị bỏ,” hoặc bị đẩy đến tình trạng tuyệt vọng của một người “ăn mày” (câu 25).

Và thứ tư, lời hứa dành cho dòng dõi của người công bình (câu 26-29). “Dòng dõi người dữ sẽ bị diệt đi” (câu 28), nhưng “người công bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời” (câu 29).

Khi sống tin cậy vào Đấng Thành Tín, chúng ta nhận được sức mạnh thuộc linh để sống đắc thắng, vui thỏa và ý nghĩa giữa những giông tố của cuộc đời. Bạn có luôn tin vào sự thành tín của Chúa Đức Chúa Trời dù hoàn cảnh có ra sao không?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài luôn dẫn dắt, nâng đỡ, yêu thương con. Xin cho con luôn vững tin vào sự thành tín của Chúa và sống đắc thắng bằng sức mạnh thuộc linh của Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

71 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page