VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tôn Kính Cha Mẹ


Nghe

Lê-Vi-Ký 19:1-3

“Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi; lại, điều này: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết” (Ma-thi-ơ 15:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa phán bảo ông Môi-se truyền lại cho người Ít-ra-ên mệnh lệnh nào (câu 3)? Tôn kính khác với tôn thờ như thế nào? Cơ Đốc nhân phải tôn kính cha mẹ như thế nào?

Lê-vi Ký chương 19 là Lời Đức Chúa Trời phán cho ông Môi-se với mệnh lệnh phải truyền lại cho cả hội chúng Ít-ra-ên. Những lệnh truyền này khai triển phần lớn nội dung của Mười Điều Răn để dạy dỗ người Ít-ra-ên phải có đời sống nên thánh (câu 2) và luôn tôn cao Chúa là Đức Chúa Trời trong mọi sinh hoạt của mình (câu 3b). Câu đầu tiên trong những lệnh truyền này là: “Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngày sa-bát Ta” (câu 3). Điều này cho thấy tôn kính cha mẹ là mệnh lệnh vô cùng quan trọng luôn được Đức Chúa Trời đặt lên hàng đầu, và được nhắc lại trong Tân Ước (Ma-thi-ơ 15:4, 19:19; Mác 10:19; Lu-ca 18:20).

Lời Chúa dạy trong Lê-vi Ký 19:3 giúp chúng ta phân biệt tôn kính với tôn thờ. Là tạo vật, chúng ta phải tôn thờ chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3), vì Ngài là Đấng Tạo Dựng và là Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Còn về ông bà, cha mẹ thì Lời Chúa dạy: “Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình.” Tôn kính cha mẹ đúng đắn là hết lòng bày tỏ lòng hiếu thảo cách trân trọng, chu toàn bổn phận chăm sóc, phụng dưỡng lúc ông bà, cha mẹ còn sống; kính trọng ông bà, cha mẹ kể cả khi còn sống lẫn khi đã qua đời, không nói hay làm điều gì ô danh người đã khuất. Đó là tôn kính, hiếu kính cha mẹ theo Lời Chúa dạy. Chúa Giê-xu cũng đã lên án những người Pha-ri-si là người giả hình vì họ lợi dụng sự phục vụ Chúa mà tránh né trách nhiệm hiếu kính, cấp dưỡng cho cha mẹ (Ma-thi-ơ 15:4-9).

Cơ Đốc nhân “phải tôn kính cha mẹ mình” chứ không phải tôn thờ nên không lập bàn thờ và đốt nhang, cũng không nên làm đám giỗ vì biết cha mẹ ông bà đã qua đời không thể về ăn được. Khi tin Chúa, chúng ta được Chúa biến đổi thành người mới và Chúa dạy: “Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình…” (Rô-ma 12:2), vì vậy trong việc tôn kính cha mẹ, chúng ta có thể thay đổi hình thức mới tốt hơn, thay vì làm đám giỗ hoặc kỷ niệm ngày chết là ngày buồn, chúng ta có thể kỷ niệm ngày sinh của ông bà, cha mẹ, là ngày vui. Hoặc gia đình thống nhất chọn một ngày nghỉ nào đó trong năm làm ngày truyền thống gia đình để anh chị em họp mặt tưởng nhớ ông bà, cha mẹ đã qua đời. Như vậy, chúng ta vừa giữ gìn văn hóa của dân tộc, vừa vui vẻ với gia đình, lại vừa hài lòng Chúa nữa.

Bạn bày tỏ lòng tôn kính cha mẹ như thế nào trong ngày Lễ Mẹ?

Lạy Chúa, xin cho con biết tôn kính ông bà, cha mẹ để chẳng những con chu toàn bổn phận làm con, nhưng qua đó, nhiều người cũng thấy đạo Chúa là tốt lành để họ cũng tìm đến với Ngài nữa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#HonorParents

26 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

0