top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chiến Thắng Bằng Sự Chết


“Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian này, và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Còn Ta, khi Ta đã được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta” (câu 31-32).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu 31-32 cho thấy ba nhóm người chịu ảnh hưởng bởi sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự như thế nào? Sự chết của Chúa đã ảnh hưởng ra sao trên thế giới? Nhận biết chân lý này giúp bạn sống thế nào?Đoàn dân nghe tiếng từ trời phán xuống nhưng họ không biết đó là tiếng gì (câu 28). Khi Chúa Giê-xu giải thích (câu 30), đồng thời Ngài cũng giảng thêm cho dân chúng hiểu nhiều điều (câu 31-32).

Chúa cho biết sự chết và sống lại của Ngài ảnh hưởng đến ba nhóm người.Thứ nhất, thế gian sẽ bị phán xét, vì chính thế gian đã khước từ Đấng Christ, chuẩn bị đóng đinh Chúa Giê-xu trên cây thập tự nên bản án sắp công bố trên họ. Thứ hai, vua chúa của thế gian là Sa-tan sẽ bị truất quyền. Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự cũng chính là lúc Sa-tan cùng thuộc hạ của nó đã bị kết án, tuy chúng vẫn còn làm những việc gian ác trên thế gian nhưng số phận chúng đã được định sẵn nơi hồ lửa đời đời (Khải Huyền 20:10). Và cuối cùng là những người bằng lòng tin Chúa.

Khi Chúa bị treo thân trên cây thập tự, Ngài sẽ kéo mọi người đến cùng Ngài, dù người đó thuộc sắc tộc nào, thành phần nào. Chúa nói Ngài sẽ bị treo lên khỏi đất (câu 32), đồng thời Ngài cũng nói trước về sự chết của Ngài cách rõ ràng với đoàn dân, Ngài sẽ không chết cách bình thường nhưng sẽ bị treo thân trên cây thập tự.Sa-tan và thuộc hạ nghĩ rằng chúng đã thành công, vì từ khởi thủy chúng đã cám dỗ ông bà A-đam và Ê-va thành công, nay chúng lại sử dụng thế gian chống nghịch và loại trừ Chúa khỏi thế giới này bằng cái chết treo thân như một tử tội. Nhưng chúng không biết mọi điều đó đều nằm trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Còn Sa-tan, thuộc hạ của nó, và thế gian chống nghịch Chúa sẽ phải bị đoán xét. Sự chết của Chúa Giê-xu không phải là thất bại nhưng là sự chết đắc thắng. Chúa chết để đem lại sự sống cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài.Trải qua hơn hai ngàn năm, sự chết của Chúa Giê-xu đã kéo bao người từ khắp nơi trên trái đất đến cùng Ngài, trong đó có chúng ta.

Tạ ơn Chúa vì Ngài không dùng quyền hành hay áp lực để bắt phục lòng người, nhưng Ngài dùng chính sự chết của Ngài để trả xong án phạt tội lỗi cho nhân loại, và dùng sự sống lại của Ngài để kéo mọi người vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, là vương quốc của tình yêu, tha thứ, và cứu chuộc dành cho những ai bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu.

Bạn góp phần rao truyền tình yêu hy sinh của Chúa Giê-xu cho người chung quanh bạn như thế nào?

Lạy Chúa, con nhận biết sự chết của Ngài đem lại sự sống cho chính con. Xin cho con sốt sắng rao truyền tình yêu của Ngài cho nhiều người chung quanh con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

92 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page