top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Học Lời Chúa Hời Hợt


“Đoàn dân thưa rằng: Chúng tôi có học trong luật pháp rằng Đấng Christ còn đời đời, vậy sao Thầy nói Con Người phải bị treo lên? Con Người đó là ai?” (câu 34).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao đoàn dân hỏi Chúa rằng “Đấng Christ còn đời đời, vậy Con Người đó là ai”? Tại sao họ hiểu sai lời dạy về Đấng Christ trong luật pháp? Trong trường hợp nào bạn cũng sẽ như đoàn dân này?

Chúa Giê-xu phán, “Còn Ta, khi Ta đã được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta” (câu 32), nhưng đoàn dân là những người vừa mới lấy lá kè tung hô Chúa Giê-xu là Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Ít-ra-ên (câu 13) nên họ rất ngạc nhiên về câu nói của Chúa. Thật ra, họ chỉ tôn Chúa là Đấng Christ đến để giải thoát họ khỏi ách nô lệ của La Mã và làm vua trên đất, vì vậy họ thắc mắc: “Chúng tôi có học trong luật pháp rằng Đấng Christ còn đời đời, vậy sao Thầy nói Con Người phải bị treo lên? Con Người đó là ai?” (câu 34). Câu hỏi của đoàn dân cho thấy họ chưa hiểu gì về Chúa, về Đấng Christ, cũng như về Con Người. Mặc dù họ tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Christ, là Con Người, nhưng họ cũng chỉ tin Ngài là Đấng đến thế gian để làm vua và cứu họ khỏi ách nô lệ trên đất ngay trong hiện tại mà thôi. Họ khẳng định với Chúa rằng họ có học trong luật pháp, là Kinh Thánh Cựu Ước, rằng Đấng Christ còn đến đời đời, nhưng họ không hiểu. Họ đã bỏ qua những lời dạy trong sách tiên tri Ê-sai 53 nên không thấy Đức Chúa Trời đã mạc khải cho họ về những giá mà Đấng Christ phải trả cho tội lỗi của họ là thể nào. Chính vì vậy, nên họ hỏi Con Người phải bị treo trên cây thập tự đó là ai? Đoàn dân đang đi tìm một Đấng Christ theo suy nghĩ chủ quan của họ chứ không phải Đấng Christ theo Kinh Thánh mạc khải, là Đấng chết thay cho tội lỗi của họ. Học Lời Chúa hời hợt sẽ hiểu sai Lời Chúa, từ đó đưa đến sống sai cách mà cứ nghĩ mình sống đúng cách.

Ngày nay, chúng ta có Kinh Thánh trong tay, nhưng quan trọng là chúng ta có nghiêm túc và kỷ luật bản thân trong việc học hỏi Lời Chúa không, hay chỉ cho rằng mỗi tuần nghe giảng một bài vào ngày Chúa Nhật là đủ rồi. Nhiều người không có chương trình đọc trọn bộ Kinh Thánh mà chỉ đọc những sách hoặc những chương nào mình thích. Thậm chí có người chỉ tìm đọc những câu gốc mà thôi. Đọc và học Kinh Thánh hời hợt như vậy sẽ dẫn đến tình trạng sống sai vì không hiểu rõ ý Chúa; sống theo ý mình mà cứ tưởng đang sống theo lời dạy của Chúa. Bản thân không được gây dựng mà còn không giúp người khác sống đúng được.

Bạn có đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày không? Bạn quyết định gì sau khi học bài học này?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì Lời Chúa ban cho con. Xin cho con không hời hợt, lơ là với Lời Chúa nhưng biết đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày để con biết và sống đẹp ý Chúa luôn.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

38 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page