top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tìm Người Công Chính


“Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:10-11).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán bảo Tiên tri Giê-rê-mi đi tìm bao nhiêu người công chính trên đất? Tiên tri Giê-rê-mi đi tìm ở những thành phần nào? Ông có tìm được không? Theo Rô-ma 3:21-26, ai là người được Đức Chúa Trời xưng công chính? Bạn có được Chúa xưng công chính chưa?

Đọc phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta dễ dàng liên tưởng đến câu chuyện tổ phụ Áp-ra-ham đã cầu thay cho dân thành Sô-đôm. Một cuộc mặc cả tìm người công chính giữa Đức Chúa Trời với tổ phụ Áp-ra-ham, với mục đích khi tìm được người công chính trên đất thì Chúa sẽ không hủy diệt thành Sô-đôm (Sáng Thế Ký 18:16-32). Con số đầu tiên được ông Áp-ra-ham đưa ra là 50 người công chính trong thành, và cuối cùng con số giảm xuống chỉ còn 10 người. Thế nhưng, kết quả cuối cùng, thành Sô-đôm vẫn bị hủy diệt vì ông Áp-ra-ham hoàn toàn không tìm được người nào làm điều công chính tại thành Sô-đôm cả. Trở lại bối cảnh của thời Tiên tri Giê-rê-mi. Không phải con số 10 người công chính, mà Đức Chúa Trời chỉ đòi hỏi ông tìm được một người công chính thôi, thì Ngài cũng sẽ đổi ý không giáng tai vạ xuống cho dân chúng.

Tiên tri Giê-rê-mi rất lạc quan, có lẽ vì ông nghĩ rằng chắc chắn sẽ có ở đâu đó một người công chính, tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Đối tượng đầu tiên ông nghĩ đến là những người nghèo khó trong xã hội, nhưng ông không tìm thấy trong vòng họ một người công chính nào cả. Ông lại tiếp tục chuyển hy vọng sang đối tượng giàu sang, với suy nghĩ rằng họ sáng suốt, biết luật pháp của Chúa nên có thể lắm ông sẽ tìm được người ông cần tìm. Thế nhưng, ông đã hoàn toàn thất vọng. Tất cả đều không tìm cầu Đức Giê-hô-va nhưng xây bỏ luật pháp của Ngài, đi theo ý tưởng của lòng ác mình.

Nếu Tiên tri Giê-rê-mi thi hành chức vụ ngày nay, liệu ông có tìm được một người công chính nào không? Chắc chắn là không vì Lời Chúa khẳng định rằng chẳng có một người công chính nào trên đất, dẫu một người cũng không (Rô-ma 3:10). Không phải sự giàu sang hay nghèo khó, trí thức hay bình dân… là yếu tố quyết định người đó công chính hay không. Điều quan trọng nhất mang tính quyết định là có lòng tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời biết rằng, nếu bởi sức riêng thì không ai có thể làm trọn luật pháp của Ngài để được xưng công chính, nhưng ai tin vào sự chuộc tội của máu Chúa Giê-xu đã đổ ra trên thập tự giá thì được xưng công chính, và Đức Chúa Trời kể người đó là người công chính (Rô-ma 3:21-26).

Bạn có nghĩ mình là người công chính mà Chúa cần tìm không? Sự công chính của bạn được lập trên nền tảng nào?

Lạy Chúa! Xin cho con đặt lòng tin sắt son nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, thành tâm tìm kiếm Chúa, tin cậy Ngài để không làm Ngài buồn lòng, và chính con không phải đón nhận hình phạt kinh khiếp vì không vâng lời, chống nghịch Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page