top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lời Chúa Truyền Sức Sống


“Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn” (câu 50).Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy trước giả đã trải qua hoàn cảnh nào? Ông nhận ra Lời Chúa giúp ông ra sao? Nhờ đâu ông đứng vững trước những người kiêu ngạo nhạo báng ông? Lời Chúa giúp gì cho bạn trong cuộc sống hằng ngày?

Thi-thiên 119 là Thi-thiên dài nhất với 176 câu, và mỗi câu đều hướng về hoặc nhắc nhở về Đức Chúa Trời. Thi-thiên này chủ yếu đề cập đến “luật pháp” Chúa nhưng không phải chỉ chú ý về Mười Điều Răn mà là tất cả chân lý đến từ Đức Chúa Trời. Trước giả dùng nhiều từ ngữ khác nhau để nói về luật pháp Chúa như: Luật lệ, giềng mối, đường lối, giới răn, lời chứng, điều lệ, Lời Chúa. Những điều đó chỉ về Lời Chúa với ý nghĩa mang lại cho con dân Chúa niềm an ủi và hy vọng lớn.Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy trước giả đã trải qua những thử thách, khó khăn, hoạn nạn trong đời sống nhưng ông kinh nghiệm được chính Lời Chúa làm cho ông được sống lại và an ủi ông trong hoàn cảnh khốn cùng (câu 50). Lời Chúa có năng quyền phục hồi sinh lực và truyền nguồn sống mới cho ông. Dù giữa những khổ đau, Lời Chúa mang đến nguồn an ủi, khích lệ lớn để ông không tuyệt vọng. Trước giả cũng quả quyết rằng dù “người kiêu ngạo” có nhạo báng ông quá đỗi, dù họ có nặng lời chế giễu, ông cũng sẽ “không xây bỏ luật pháp Chúa” (câu 51). Chính trong hoạn nạn, trước giả nhớ lại những mệnh lệnh của Chúa trước kia, hồi tưởng lại những cách Chúa đã can thiệp cho ông trong quá khứ mà lòng được an ủi (câu 52). Lời Đức Chúa Trời luôn là Lời sống và linh nghiệm.

Ngày nay, Lời Chúa cũng rất quan trọng cho đời sống thuộc linh của mỗi Cơ Đốc nhân. Nếu không có Lời Chúa, tâm linh chúng ta sẽ khô héo và yếu đuối. Chính Lời Chúa giúp nuôi dưỡng đời sống thuộc linh chúng ta mỗi ngày. Vì thế, chúng ta cần có kinh nghiệm như trước giả Thi-thiên 119 rằng, “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại.” Chắc chắn trên hành trình thuộc linh, chúng ta không tránh khỏi hoạn nạn, khốn khó, nhưng tạ ơn Chúa vì chúng ta có Lời của Ngài để được an ủi và là nguồn sinh lực giúp chúng ta vững bước trên linh trình.Chính Chúa Giê-xu đã phán: “Trời đất sẽ qua, nhưng lời Ta nói chẳng bao giờ qua đi” (Ma-thi-ơ 24:35). Thật vậy, Lời Chúa vô cùng quý báu và cần thiết cho con cái Chúa như Thi-thiên 119:72 chép: “Luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hằng ngàn đồng vàng và bạc.” Ngoài ra, Lời Chúa sẽ khiến chúng ta khôn ngoan (câu 98) để sống và ứng xử theo ý muốn Chúa giữa thế gian đầy tội lỗi này.

Lời Chúa cũng là kim chỉ nam hướng dẫn mọi đường lối cuộc đời chúng ta (câu 105).Bạn có dành thì giờ đến với Lời Chúa mỗi ngày không?

Lạy Chúa, nguyện Lời Ngài làm sống lại tâm linh con để con luôn yêu mến, vâng giữ, và làm theo mọi lời phán bảo của Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page