top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Làm Mới Tâm Linh


“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (câu 10).Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đang trong tình trạng nào? Ông cầu xin Chúa điều gì? Tại sao cần phải làm mới lại tâm linh? Đời sống tâm linh của bạn hiện đang ra sao? Bạn cần làm gì để tâm linh được Chúa làm mới thường xuyên?

Vua Đa-vít là một người kính sợ và tin cậy Chúa từ khi còn rất nhỏ và ông được Chúa đại dụng trong nhiều công việc từ thuở niên thiếu cho đến khi làm vuaÍt-ra-ên. Tuy nhiên, có lúc Vua Đa-vít làm theo ý riêng và phạm tội cùng Đức Chúa Trời nên ông cũng đã bị Chúa xử phạt. Thi-thiên 51 được gọi là “Thi-thiên sám hối.” Vua Đa-vít đã viết Thi-thiên này lúc Tiên triNa-than đến cùng vua và vạch trần tội lỗi của vua, khoảng một năm sau khi Vua Đa-vít phạm tội ngoại tình và giết người (II Sa-mu-ên 11-12). Ông đã hết lòng ăn năn tội lỗi của mình và kêu cầu sự thương xót, tha thứ của Chúa (câu 1).Khi Vua Đa-vít ý thức được tội lỗi của mình và nhận biết rằng ông đã phạm đến Đức Chúa Trời (câu 3-4), nên ông đã hết lòng hạ mình ăn năn, xưng tội mình trước mặt Chúa để được Ngài tha thứ.

Lời hứa của Chúa trong I Giăng 1:9: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” Vua Đa-vít đã thật lòng ăn năn, sám hối và kêu xin Chúa thanh tẩy ông, xóa hết sự gian ác và quên đi tội lỗi của ông (câu 7-9). Ông cũng xin Chúa làm mới lại tâm linh ông bằng cách: “Dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (câu 10). Chính tội lỗi đã khiến tâm linh yếu đuối và tấm lòng hoen ố. Vì thế, Vua Đa-vít xin Chúa “dựng” hay tái tạo tấm lòng ông cho trong sạch, không ô uế trước mặt Chúa, và “làm mới” hay khôi phục lại tâm linh ngay thẳng trong ông. Ông cũng xin Chúa Thánh Linh đừng ra khỏi ông (câu 11). Sau khi chịu sự sửa phạt, Đức Chúa Trời đã thanh tẩy tấm lòng Vua Đa-vít, làm cho thần linh ông chính trực và tạo nên những điều mới mẻ trong ông. Ông đã hưởng được sự tha thứ diệu kỳ từ Chúa.Khi phạm tội cùng Chúa, chúng ta học theo gương Vua Đa-vít để hết lòng ăn năn, xưng tội mình ra và cầu xin Chúa tẩy sạch chúng ta từ bên trong (câu 7).

Chúng ta thường xuyên phạm tội cùng Chúa nên tâm linh cần được làm mới thường xuyên. Xin Chúa thanh tẩy tấm lòng, tư tưởng hoen ố của chúng ta. Hãy cầu xin Chúa tạo nên trong chúng ta một tấm lòng và một tâm linh thánh khiết để có nếp sống trong sạch vui lòng Chúa.

Bạn thường làm gì mỗi khi nhận biết hoặc được người khác cho biết mình phạm tội cùng Chúa?

Lạy Chúa, xin tạo nên trong con một tâm linh thật trắng trong và xin chớ cất Thánh Linh Chúa ra xa khỏi lòng con. Xin Chúa nhân từ làm mới lại đời sống tâm linh con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

46 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page