top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hướng Về Điều Vĩnh Cửu


“Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu tạiCô-rinh-tô điều gì? Làm sao để không nản lòng trong thử thách hay khi phải đối diện với khó khăn trong cuộc sống? Bạn đang chú tâm nhiều vào cuộc đời này hay hướng lòng về những điều vĩnh cửu? Bạn đang đầu tư cho điều gì?Trên hành trình theo Chúa, Sứ đồ Phao-lô gặp rất nhiều khó khăn và thử thách (II Cô-rinh-tô 11:23-28) nhưng ông không nản chí, ngã lòng mà vẫn trung kiên phục vụ Chúa.

Bí quyết khiến Sứ đồ Phao-lô luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh là do ông nhận biết những hoạn nạn đó chỉ “nhẹ và tạm” trên đất này, nó chẳng đáng so với sự vinh quang cao trọng đời đời, không gì sánh được (câu 17). Sứ đồ Phao-lô cũng nghiệm ra rằng sự suy mòn, yếu đuối của thể xác là điều con người không thể tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là làm sao để tâm linh bên trong luôn được đổi mới (câu 16). Bí quyết chính là luôn giữ mối liên hệ với Chúa, sống trong sự dẫn dắt và năng lực của Chúa, mỗi ngày kinh nghiệm sự tươi mới từ trong tâm linh (Ê-phê-sô 3:16).

Nhờ những kinh nghiệm và nhận thức quý báu đó mà Sứ đồ Phao-lô đưa ra những lời khuyên thiết thực cho tín hữu tại Cô-rinh-tô. Ông nhắc nhở họ cũng như mỗi chúng ta ngày nay rằng: “Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được” (4:18a). Những điều chúng ta thấy trước mắt trong hiện tại chỉ là tạm thời vì trần thế chẳng phải quê hương của chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa Giê-xu, chúng ta hướng đức tin mình về những điều không thể thấy trước mắt nhưng biết chắc sẽ đến trong tương lai, đó là sự sống vĩnh cửu (Hê-bơ-rơ 11:1).

Sứ đồ Phao-lô khích lệ con dân Chúa hãy hướng về những điều vĩnh cửu, không hư mất trên thiên đàng để đầu tư cuộc đời cho đúng đắn.Mỗi khi chúng ta đối diện với bệnh tật, hoạn nạn, bức hại hay đau khổ tột cùng, hãy nhớ rằng những điều đó rồi sẽ qua đi, nhưng sự sống đời đời nhận được khi đặt đức tin của mình nơi Chúa Giê-xu sẽ tồn tại mãi mãi. Đó là nguồn hy vọng lớn giúp chúng ta vượt qua mọi khó nhọc trong đời để chú tâm vào những điều trường tồn, bất diệt.

Nhận thức rằng chúng ta sẽ sống với Chúa trên thiên đàng phước hạnh là nơi không có tội lỗi và đau khổ, sẽ giúp chúng ta đắc thắng mọi thử thách mà không nản lòng và có niềm trông cậy hướng về điều vĩnh cửu.Bạn đang đầu tư cho cuộc đời mình thế nào?

Mọi sinh hoạt trong cuộc sống bạn có hướng về những điều còn lại đời đời không? Bạn dành bao nhiêu thời gian, tiền của, và năng lực để dự phần vào Nước Chúa?

Lạy Chúa, xin giúp con không quá mất thời gian với những điều tạm bợ nơi trần gian này nhưng biết chú tâm đến những điều vĩnh cửu để đầu tư cuộc đời con đúng theo ý muốn Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page