top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Mắt Chẳng Thấy, Lòng Chẳng Hiểu


“Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, không tự hối cải, và Ta chẳng chữa lành cho” (câu 40).Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa đáp ứng thế nào trước những lời giảng và phép lạ Chúa làm? Tại sao Tiên tri Ê-sai nói mắt họ chẳng thấy, lòng họ chẳng hiểu (câu 39-40)?

Bạn làm gì trước tình trạng vô tín của nhiều người ngày nay?Sứ đồ Giăng viết phân đoạn này để nói về lòng vô tín của dân tộc được Đức Chúa Trời chọn lựa. Ngày trước, Tiên tri Ê-sai than về lòng vô tín của họ (câu 38). Chúa Giê-xu cũng giảng dạy về Nước Đức Chúa Trời, đồng thời Ngài làm nhiều phép lạ để xác chứng Ngài là Đấng Mết-si-a, nhưng họ cũng không tin Ngài (câu 37). Sứ đồ Giăng giải thích về lòng vô tín của họ rằng: “Vả lại, chúng không thể tin, vì Ê-sai lại có nói rằng: Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, không tự hối cải, và Ta chẳng chữa lành cho” (câu 39-40).

Tiên tri Ê-sai nói “Ngài đã khiến…” dường như Chúa khiến họ mù nên họ không thấy, hoặc Chúa khiến họ cứng lòng nên họ không hiểu, nhưng trải qua lịch sử của dân Chúa, chúng ta thấy rõ Đức Chúa Trời luôn yêu thương, chăm sóc họ, dù rất nhiều lần họ chối bỏ Ngài mà Ngài vẫn nhân từ và kiên nhẫn bẻ trách, sửa trị để chờ đợi họ trở lại với Ngài. Thế nhưng họ vẫn miệt mài trong tội lỗi, chối bỏ Chúa, thờ thần tượng. Cho nên có thể nói, họ có mắt mà không muốn nhìn thấy Chúa, họ có lòng nhưng cứ luôn cứng cỏi không chịu hiểu lòng yêu thương của Chúa, vì vậy Chúa đã bỏ mặc cho ma quỷ hành động trên họ để họ thấy rằng mắt họ mù, lòng họ chai đá là quyết định của chính họ về thái độ đối với Chúa. Vậy nên đối với những người đã cố tình bịt mắt, bịt tai, cứng lòng khước từ Chúa thì dù Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự cũng chẳng giúp gì cho sự chữa lành hoặc hối cải của họ cả.Đây là tình trạng không phải chỉ của người Giu-đa ngày trước mà cũng là tình trạng của nhân loại ngày nay. Sự kiện Chúa Giê-xu giáng sinh chia đôi dòng lịch sử thế giới, Chúa chịu chết trên cây thập tự và sống lại, thăng thiên là những sự kiện lịch sử hết sức hiển nhiên.

Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời cũng đã được ban cho nhân loại giúp con người nhận biết tội lỗi, nhận biết tình yêu của Chúa để ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu. Nhưng lòng người vẫn chai đá, cứng cỏi, không tin, và không chịu tin. Hội Thánh Chúa nói chung và mỗi chúng ta nói riêng cần nỗ lực hơn nữa để Tin Lành được đến với nhiều người. Tin hay không, mỗi người tự chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời.

Bạn rao truyền Tin Lành của Chúa bằng cách nào?

Lạy Chúa, quanh con còn quá nhiều người chai đá trước tình yêu của Ngài; xin cho con hết lòng truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào để nhiều người biết Chúa, ăn năn mà tin nhận Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page