top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Dù Con Không Hiểu Hết


“Các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát nêu lý do vì sao ông Gióp gặp hoạn nạn? Ông khuyên bạn mình như thế nào? Ông Binh-đát phạm những sai lầm gì khi khuyên bạn? Bạn phản ứng thế nào khi hoạn nạn xảy ra cho bạn, gia đình, Hội Thánh mà bạn không biết rõ nguyên nhân?Ông Binh-đát bày tỏ mạnh mẽ định luật bất biến là Đức Chúa Trời luôn công bình trong phần đầu câu trả lời của ông với ông Gióp. Ông giận vì lời than thân, trách phận của ông Gióp như “gió bão” với uy lực mạnh mẽ làm cho lòng trông cậy vào sự công bình nơi Đức Chúa Trời của nhiều người phải bị ngã đổ. Ông nhấn mạnh về sự công bình của Chúa bằng câu hỏi: “Đấng toàn năng há trái phép công bình sao?” (câu 3) để đổ tội cho các con của ông Gióp cũng như chính ông Gióp phạm tội nên bị Chúa phạt (câu 4-6).

Sau khi ông Binh-đát bênh vực sự công bình của Đức Chúa Trời (câu 2-4), ông chỉ cho bạn mình phương cách được sự tha thứ là phải ăn năn tội. Ông khuyên ông Gióp “tìm kiếm Đức Chúa Trời,” và “cầu khẩn Chúa” (câu 5), sống “thanh sạch và ngay thẳng” và “làm sự công bình” (câu 6). Ông Binh-đát tin rằng khi ông Gióp tìm cầu Chúa, Chúa sẽ tha tội và phục hồi đời sống của ông, làm cho ông trở lại hưng thịnh (câu 6-7).Chân lý “Chúa luôn công bình” và “Chúa là Đấng tha thứ” mà ông Binh-đát bày tỏ cho ông Gióp là luôn đúng, nhưng ông Binh-đát áp dụng vào lời khuyên ông Gióp ở đây là không thích hợp. Ông Binh-đát kết tội ông Gióp dù ông Gióp không phạm tội với Chúa. ÔngBinh-đát còn sai hơn khi không chú ý tới nỗi đau thương của bạn mình mà còn kết tội các con ông Gióp.

Trong hoạn nạn này, các con ông Gióp hoàn toàn không có tội. Ông Binh-đát đã sai khi không biết, không tìm cầu đường lối của Đức Chúa Trời mà đã vội kết tội bạn. Ông thấy sự việc, đánh giá sự việc bằng sự khôn ngoan riêng, nhưng thiếu sự cảm thông cho nỗi đau của bạn. Chúa phán: “Các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:9). Chúa đã dùng ông Gióp để bày tỏ cho Sa-tan biết lòng trung thành của ông nói riêng, và của con cái Chúa nói chung trong mọi hoàn cảnh, dù họ có thể hiểu hay không hiểu vì sao những hoạn nạn xảy ra cho chính họ hay cho những người sống quanh họ.

Hôm nay là ngày Từ Phụ, cầu xin Chúa ban phước cho những người cha nhận được sự khôn ngoan từ Chúa, luôn đứng vững trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.Bạn có vững tin nơi Chúa ngay cả khi không hiểu lý do của những hoạn nạn mà bạn phải đương đầu không?

Lạy Chúa, xin cho con trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh; xin cho con tâm trí khôn ngoan và trái tim nhân hậu để nâng đỡ mọi người trong hoàn cảnh đau thương của họ.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

9 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page