top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Vững Lòng Tin Nơi Chúa


“Tôi bèn đáp với chúng nó rằng: Đức Chúa của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông; vì vậy, chúng ta, là đầy tớ Ngài, sẽ chỗi dậy và xây sửa lại” (câu 20a).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi biết tin người Giu-đa cùng nhau xây sửa lại bức tường thành Giê-ru-sa-lem, thì nhómSan-ba-lát, Tô-bi-gia, và Ghê-sam đã phản ứng thế nào? Ông Nê-hê-mi trả lời với họ ra sao? Bí quyết nào giúp ôngNê-hê-mi giữ vững tinh thần? Nếu ở trong tình cảnh như vậy, bạn sẽ phản ứng thế nào?Trước sự kêu gọi và khích lệ tinh thần của ôngNê-hê-mi, người Giu-đa đã đồng lòng quyết tâm xây cất lại vách tường thành (câu 17-18). Mọi việc trong nội bộ diễn ra khá suôn sẻ, nhưng giờ đây dân Chúa phải đối diện với sự nhạo báng và khinh bỉ từ nhóm San-ba-lát, Tô-bi-gia, và Ghê-sam. Tên những người này đã được nhắc đến trong câu 10, ngay khi nghe tin có người muốn giúp Ít-ra-ên được hưng thịnh thì họ bực tức ngay. Họ không muốn thấy Giu-đa được phục hưng. Bởi lúc bấy giờ, ông San-ba-lát là quan tổng trấn của Sa-ma-ri, ông hy vọng một ngày không xa sẽ trở thành quan tổng trấn của cả Giu-đa. Ước mơ chưa thành mà nay kế hoạch xây sửa lại vách tường thành của ông Nê-hê-mi đã đập tan mưu đồ của ông San-ba-lát. Và đây cũng chính là một trong nhiều lý do được ghi chép lại trong lịch sử khiến người Giu-đa và người Sa-ma-ri thù ghét lẫn nhau.

Thật không dễ dàng để ông Nê-hê-mi có thể vực dậy tinh thần của người Giu-đa, truyền năng lực thuộc linh cho họ để họ có đủ nhiệt huyết xây dựng lại bức tường thành, vậy mà giờ đây ông và dân tộc ông lại phải đối diện với sự tấn công tinh thần từ bên ngoài. Nhưng sự tấn công tinh thần ấy không hề khiến ông Nê-hê-mi lo lắng hay chùn bước, mà trái lại, ông khẳng định một cách mạnh mẽ với đối phương rằng, “Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ giúp chúng tôi thành công. Chúng tôi là đầy tớ Ngài sẽ khởi công xây dựng lại” (câu 20a BTTHĐ). Ông Nê-hê-mi không cậy vào sự hỗ trợ của VuaẠt-ta-xét-xe, cũng không cậy vào tài năng của riêng mình, nhưng ông một lòng đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời, Đấng đã mở đường và chắc chắn sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc ông cho đến cuối cùng.

Chính bởi sự trả lời quả quyết của ông Nê-hê-mi, một lần nữa ông đã truyền nhiệt huyết và lòng quyết tâm cho người Giu-đa tiếp tục vững tin nơi Chúa, cùng nhau chung vai xây sửa lại vách tường thành.Trong thực tế, khi chúng ta cùng nhau hiệp sức chung lo công việc Chúa thì dường như lúc nào và bao giờ cũng có những lời ra tiếng vào; tệ hơn nữa là những lời nhạo báng. Tuy nhiên, hãy học hỏi tinh thần của ông Nê-hê-mi, dẫu ai nói gì chúng ta cũng hãy cứ cậy trông nơi Chúa, tin chắc Ngài sẽ ban sự hanh thông cho công việc mà Ngài đã kêu gọi chúng ta.

Bạn có bị ai nhạo báng khi đang làm công việc Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn vững tin nơi Chúa để hoàn tất sứ mệnh Ngài giao cho con dẫu có người nhạo báng, chê cười.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


93 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page