top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Khôn Ngoan Hay Rồ Dại?


“Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là người được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao có hai nhận định trái ngược như câu 18 đã nêu? Tại sao mọi sự khôn ngoan của thế gian chỉ là hư không? Đâu là sự khôn ngoan thật? Điều này giúp gì cho chúng ta trong công tác rao truyền Phúc Âm?Trong quá trình truyền giáo của mình, không phải lúc nào Sứ đồ Phao-lô cũng nhận được sự tôn trọng, nghênh tiếp khi ông đem Tin Lành đến cho mọi người. Không ít lần ông đã bị xua đuổi, thậm chí bị xem như “rác rến của thế gian, cặn bã của loài người” (I Cô-rinh-tô 4:13). Những người phản đối không chỉ xem thường sứ giả rao giảng Phúc Âm, nhưng họ xem khinh cả sứ điệp mà ông rao giảng. Đối với những người không mở lòng đón nhận sự cứu rỗi, thì họ cho rằng thập tự giá mà ông rao giảng là “điên dại.” Song trái với quan điểm của họ, thì những người nhận được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ban cho để hiểu được chân lý thì xem đó là “quyền phép của Đức Chúa Trời” (câu 18). Vì sao có hai nhận định trái ngược này? Chính vì người thế gian không nhờ vào sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời ban cho, nhưng bởi sự kiêu ngạo trong lòng họ tự nghĩ rằng họ là người khôn ngoan, và dùng chính sự khôn ngoan đó để nhận định chân lý mầu nhiệm từ trên cao. Kết quả, Đức Chúa Trời đánh giá họ là những người dại vì đã khước từ ân sủng của Đức Chúa Trời. Riêng những ai sẵn sàng mở lòng đón nhận Tin Lành thì được Chúa đánh giá là những người khôn ngoan.

Trong công tác truyền giáo ngày nay cũng cho thấy bao lần chứng nhân của Chúa Giê-xu phải đón nhận những cái nhìn khinh khi và phải nghe những lời nói gièm chê của người thế gian, như “ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời,” hay chỉ những người mê muội mới có thể tin vào sứ điệp Phúc Âm… Họ không biết rằng “Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời” (câu 24) nên họ không thể hiểu bằng sự khôn ngoan hạn hẹp của con người. Con người từ xưa đến nay vẫn luôn khát khao và đi tìm sự khôn ngoan, nhưng họ không biết rằng mọi sự khôn ngoan của thế gian so với thập tự giá đều là rồ dại (câu 20). Vì sự khôn ngoan của thế gian chỉ đưa con người đến sự hư mất, trong lúc sự chết của Đấng Christ mà thế gian coi là rồ dại thì lại đem tội nhân đến sự sống đời đời. Vì thế, dù phản ứng người nghe thế nào, chúng ta cũng không nản lòng nhưng càng được thôi thúc để thực hiện trọng trách rao truyền Phúc Âm cho đồng bào.

Bạn có dạn dĩ rao truyền bằng sự khôn ngoan thật từ Đức Chúa Trời không?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho con sự khôn ngoan để nhận biết và thờ phượng Đấng Thánh. Xin cho con cứ hết lòng rao truyền Phúc Âm cho đồng bào dù trong hoàn cảnh nào.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page