top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Làm Chứng Cho Đồng Hương


“Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người, về những việc anh đã thấy và nghe” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô gửi thông điệp gì qua lời chứng cho người đồng hương? Thái độ và phản ứng của họ ra sao? Bạn học được gì khi làm chứng về Chúa cho đồng bào?

Dù bị đám đông người Do Thái đánh đập dã man, gào thét đòi giết, Sứ đồ Phao-lô vẫn bày tỏ tình yêu thương đối với họ qua lời tự biện hộ của mình. Mở đầu, ông gọi họ là các anh, các cha và trình bày nhân thân để xác định ông và họ là người đồng hương (câu 1-3a). Ông tự giới thiệu trước đây ông đầy lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời, nhưng thiếu hiểu biết nên đã bắt trói và truy sát những người tin theo Chúa Giê-xu (câu 3b-5). Hình ảnh của họ hiện tại chính là hình ảnh của ông trong quá khứ nên ông cảm thông với họ trong việc bị đối xử tàn nhẫn. Kế tiếp, ông tận dụng cơ hội để làm chứng về Chúa Giê-xu. Bắt đầu từ sự kiện gặp Chúa Giê-xu Phục Sinh trên đường đến Đa-mách; ông nhìn thấy ánh sáng từ trời chói lòa bao phủ, cuộc đối thoại lạ lùng của ông và Chúa Giê-xu, ông bị mù mắt và được sáng mắt lại nhờ ông A-na-nia cầu nguyện. Chúa kêu gọi ông và trao sứ mệnh v.v… Ông đầu phục và đáp ứng tiếng gọi của Ngài; kêu cầu Danh Chúa, chịu phép báp-tem (câu 6-16). Sau sự kiện này, ông đi về Giê-ru-sa-lem, đến Đền Thờ để làm chứng cho anh em Do Thái nhưng Chúa đã bảo ông phải nhanh chóng rời đi vì những người Do Thái sẽ không nghe lời chứng của ông. Dù ông đưa ra nhiều lời biện hộ với Chúa nhưng Ngài quyết sai ông đến với các Dân Ngoại (câu 17-22).

Nghe đến đây, đám đông nổi lên gào thét: “Hãy cất người dường ấy khỏi thế gian! Nó chẳng đáng sống đâu!” Rõ ràng Chúa là Đấng toàn tri. Ngài nhìn thấy lòng người và biết trước phản ứng của họ. Những người Do Thái cứng lòng này chỉ muốn nghe những gì hợp tai mình. Việc đề cập đến Dân Ngoại đụng chạm lòng kiêu hãnh khiến họ điên tiết. Mặc dù tuyển dân được chọn để làm ánh sáng dẫn lối cho các Dân Ngoại thờ phượng một Đức Chúa Trời chân thật nhưng phần lớn người Do Thái khước từ mệnh lệnh và tự cô lập với Dân Ngoại. Dù vậy, kế hoạch của Đức Chúa Trời vẫn được thành tựu, Dân Ngoại đã nghe được Phúc Âm qua những tín hữu người Do Thái như các Sứ đồ Phao-lô, Phi-e-rơ…

Chúa kêu gọi mỗi Cơ Đốc nhân sống làm chứng nhân cho Ngài. Dù sẽ có nhiều người từ chối Phúc Âm nhưng chúng ta cần bày tỏ tình yêu và sự cảm thông với họ, tiếp tục làm chứng về Chúa Giê-xu Phục sinh cho họ. Theo gương Sứ đồ Phao-lô, chúng ta nên bắt đầu từ điểm người khác đang quan tâm, và Chúa Thánh Linh là Đấng toàn tri sẽ dẫn dắt chúng ta trong việc làm chứng về Chúa.

Bạn có như người Do Thái, đang tự cô lập với những người chưa biết Chúa không?

Lạy Chúa Thánh Linh, Đấng năng quyền và toàn tri, xin cho con lòng sốt sắng làm chứng về Chúa Giê-xu Phục Sinh cho một người trong tháng tới này.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page