top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đầu Tư Vào Nước Trời


““Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy con dân Chúa nên và không nên làm gì? Tại sao? Chúa muốn nhấn mạnh điều gì qua lời dạy này? Bạn cần làm gì để đầu tư đúng chỗ?Trong nền kinh tế Ít-ra-ên thời bấy giờ, tài sản của mọi người hầu hết là ngũ cốc và thóc lúa được dự trữ trong những kho lẫm lớn. Vì vậy, nguy cơ bị chuột bọ, sâu mọt cắn phá là điều khá phổ biến. Không những thế, những kho dự trữ ấy cũng thường bị trộm cắp do vách tường thường chỉ làm bằng đất sét. Chúa Giê-xu đã dùng những hình ảnh rất quen thuộc ấy để dạy dỗ môn đệ cần phải có thái độ đúng đắn với của cải vật chất và với đời sống thuộc linh.

Chúa Giê-xu dạy đừng tích trữ của cải dưới đất này vì là nơi không an toàn và sẽ bị tàn lụi theo thời gian bởi sự hủy hoại của môi trường (câu 19). Ngược lại, hãy tích trữ hay đầu tư cho những điều có giá trị bất biến và bền vững trong Nước Trời (câu 20). Chúa Giê-xu không dạy của cải vật chất đời này là xấu, cần phải lánh xa, nhưng điều Chúa nhấn mạnh ở đây là trong những tháng ngày ngắn ngủi trên đất, cần phải khôn ngoan đầu tư đúng chỗ, đó là đầu tư vào Nước Trời. Tiền bạc, của cải vốn không xấu hoặc tốt, vấn đề là cách sử dụng của chúng ta. Nếu chúng ta sống mà chỉ biết xây dựng cơ đồ trên đất thấp, thì một ngày nào đó nó sẽ bị hư mất cùng với linh hồn của mình. Chúng ta cần nhận thức rằng, đất thấp này chỉ là một lữ quán mà chúng ta tạm dừng chân trong hành trình về thiên quốc.

Vì thế, thay vì đầu tư hay tích trữ của cải dưới đất là nơi dễ bị ten rét và trộm cướp lấy đi thì chúng ta hãy đầu tư của cải trên Nước Trời. Hay nói cách khác, chúng ta cần ưu tiên sử dụng tiền bạc của cải vào những công việc có ích cho nhà Chúa.Trong cuộc sống hiện đại, xu hướng con người thích sống hưởng thụ, không ngừng tích trữ cho mình tiền bạc của cải để được giàu có hơn, và từ đó nghĩ rằng tương lai mình bảo đảm hơn. Quan niệm sống ấy cũng ảnh hưởng ít nhiều đến nếp sống của Cơ Đốc nhân, khiến nhiều người làm việc quá sức, không còn thời gian cho Chúa và nghỉ ngơi. Đáng buồn hơn là nhiều người chỉ giữ những sinh hoạt tôn giáo hằng tuần mà tấm lòng thì bị nghẹt ngòi bởi những của cải đời này. Khi chúng ta đầu tư cho điều gì thì điều đó sẽ chi phối tấm lòng mình (câu 21). Thế nên, chúng ta cần khôn ngoan lựa chọn trong cách đầu tư của mình, để tránh những hối tiếc muộn màng.

Bạn đang đầu tư dưới đất thấp hay trên Nước Trời?

Lạy Chúa, xin đừng để những điều trong thế gian này mê hoặc lòng con. Xin cho con chiến thắng những cám dỗ bởi tinh thần thu trữ của cải vật chất để con biết dùng những gì Chúa ban mà đầu tư trên Nước Trời.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page