top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đầu Tư Thuộc Linh Cho Con Trẻ


“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả Châm-ngôn lưu ý đến đối tượng nào cần được dạy và cần phải dạy điều gì? Kết quả của việc dạy dỗ này là gì? Bạn đang đầu tư cho con cháu mình qua việc nuôi dạy chúng đi theo con đường của Chúa như thế nào?Châm-ngôn 22:6 là câu Kinh Thánh rất quen thuộc được nhiều người dùng mỗi khi đề cập đến vấn đề nuôi dạy con cháu hay đầu tư cho thế hệ tương lai của Hội Thánh. Tại đây, trước giả đang nhắm tới đối tượng “trẻ thơ” là lứa tuổi rất cần sự dạy dỗ và hướng dẫn của những người trưởng thành. Con trẻ chưa đủ khôn ngoan hay kinh nghiệm để có thể tự quyết định hướng đi cho cuộc đời mình. Vì vậy, chúng rất cần sự hướng dẫn, dạy dỗ của những người lớn bên cạnh chúng.“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo” nghĩa là hãy quan tâm dạy dỗ và dùng Lời Chúa uốn nắn con cháu mình, giúp chúng bắt đầu cuộc đời với con đường đúng Chúa muốn.

“Con đường” mà trước giả Châm-ngôn nói ở đây là lối sống hài lòng Chúa, một lối sống khôn ngoan, thánh thiện, và đúng với mục đích Đấng tạo dựng. Con đường đó là con đường dẫn đến sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một khi chúng ta “dạy” cho con cháu mình con đường chính đáng, thanh sạch, đúng đắn đó thì kết quả là dù khi chúng lớn lên, đến khi già cũng sẽ “không hề lìa khỏi đó,” nghĩa là sẽ không bao giờ đi lạc lối.Ngày nay, nhiều cha mẹ chỉ lo đầu tư cho con cái mình về vật chất cũng như tìm cách đầu tư cho việc học của con. Điều đó không sai nhưng nhiều khi chính “những điều thuộc về thế gian” này chiếm hết ưu tiên, làm cho con trẻ không còn thời gian đầu tư cho đời sống thuộc linh. Chính cha mẹ cũng thiếu quan tâm đến việc đầu tư thuộc linh cho con cái mình nữa. Họ quá bận rộn đến nỗi không còn đủ thời gian và tâm trí khích lệ con mình đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, hay đi thờ phượng Chúa, vì nghĩ rằng những điều đó khi nào “rảnh” và “tiện” thì làm.

Con cái là cơ nghiệp Chúa ban cho mỗi gia đình và cha mẹ phải có trách nhiệm nuôi, dạy, và hướng con cái đến một đời sống tin kính. Đó là cách cha mẹ cần đầu tư cho con, và Hội Thánh cũng cần quan tâm đến việc đầu tư thuộc linh cho thế hệ trẻ, để khi chúng trưởng thành, rời xa gia đình, chúng sẽ “không hề lìa khỏi đó.” Gia tài quý nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cái đời đời chính là đức tin nơi Chúa Giê-xu.

Bạn có quan tâm đầu tư thuộc linh cho con cháu mình không?

Lạy Chúa, xin giúp con biết đầu tư đúng đắn cho con cháu của con để chúng lớn lên trong sự tin kính Chúa, yêu mến Ngài, và khi trở về già, chúng vẫn giữ được đức tin nơi Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

122 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page