top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đầu Tư Thuộc Linh Đúng Chỗ


“Ai thương xót người nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm-ngôn 19:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ta-bi-tha là ai? Bà đã đầu tư những điều mình có cho việc gì? Qua lễ tang bà, chúng ta thấy mọi người đối xử với bà ra sao? Chúa đã “báo lại việc ơn lành ấy cho người” kỳ diệu như thế nào? Bạn có đang đầu tư những gì Chúa cho đúng chỗ không?

Bà Ta-bi-tha, còn gọi là Đô-ca, là một trong những môn đệ của Chúa Giê-xu. Bà thật sự đã bày tỏ một nếp sống theo Lời Chúa là “làm nhiều việc lành và hay bố thí” (câu 36). Bà đã dùng những điều Chúa cho mình để đầu tư cho việc đời đời là giúp đỡ người khác, nhất là những người thiếu thốn. Đó là một sự đầu tư đúng chỗ và có giá trị lâu dài. Người ta thường nói “giữ lại thì mất mà cho đi thì còn.” Bà Ta-bi-tha đã biết cho đi để biến những điều mình có còn tồn tại mãi mãi.

Theo chương trình của Chúa, bà bị bệnh và qua đời (câu 37). Chính tại thời điểm này, chúng ta thấy rõ kết quả của đời sống bà qua nỗi niềm thương xót, lo lắng hậu sự cho bà từ những người bà từng giúp đỡ. Họ không chỉ biết ơn bà mà còn thương tiếc cho một đời sống gương mẫu sống vì người khác. Họ mời Sứ đồ Phi-e-rơ đến, cho ông xem “bao nhiêu áo xống và áo ngoài, lúc Đô-ca còn sống ở với mình đã may cho” (câu 39). Những việc lành bà làm không những được nhiều người biết đến khi bà còn sống mà còn được ca ngợi khi bà qua đời nữa. Sứ đồ Phi-e-rơ cậy ơn Chúa quỳ gối cầu nguyện cho bà và phép lạ đã xảy ra: Bà Ta-bi-tha sống lại! (câu 40). Thật đúng với Lời Chúa trong Châm-ngôn 19:17 “Ai thương xót người nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người.” Bà Ta-bi-tha đã “cho Chúa vay mượn” khi bà thương xót và giúp đỡ người nghèo khó. Và Chúa đã “báo lại việc ơn lành ấy cho bà” qua việc cho bà được sống lại. Đức Chúa Trời luôn thành tín với lời hứa của Ngài, có thể Chúa sẽ đáp trả lại cho mỗi người khác nhau, nhưng khi chúng ta cho Chúa “vay mượn” thì không bao giờ “lỗ,” và đó là quyết định đầu tư thuộc linh đúng đắn nhất.

Việc bà Ta-bi-tha được Chúa cho sống lại đã đem niềm vui và khích lệ rất lớn cho những người chịu ơn bà. Ngoài ra, quyền năng của Chúa cũng được đồn ra khắp thành và có nhiều người đã tin Chúa (câu 42). Đời sống bày tỏ tình yêu thương, sự quan tâm và giúp đỡ những người thiếu thốn, khó khăn luôn để lại một ảnh hưởng tốt trong cộng đồng, đem nhiều người đến với Chúa và cũng là tấm gương cho những con dân Chúa khác.

Bạn đang sống chia sẻ, ban cho, hay tích trữ cho riêng mình?

Lạy Chúa, xin giúp con biết đầu tư cuộc đời con đúng chỗ, biết sống yêu thương, chia sẻ, và giúp đỡ người khác đang có những nhu cầu cấp bách chung quanh con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

75 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page