top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đầu Tư Để Giữ Được Đức Tin


“Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã tóm tắt gì về những năm tháng phục vụ Chúa của ông trong giai đoạn cuối cuộc đời? Điều quan trọng nhất giúp ông có thể hoàn thành cuộc đua thuộc linh là gì? Bạn cần đầu tư những gì để giữ được đức tin đến cuối cùng?Gần cuối đời, khi nhìn lại thời gian phục vụ Chúa, Sứ đồ Phao-lô cảm thấy mãn nguyện bởi ông đã hết lòng đấu tranh vì chân lý, truyền bá Phúc Âm mở mang nhiều Hội Thánh, và đem nhiều linh hồn về cho Chúa. Ông thỏa lòng vì đã hoàn tất sứ mệnh của một chiến binh thập tự, đã hoàn thành nhiệm vụ của một vận động viên thuộc linh.

Và điều quan trọng hơn hết là ông đã giữ được đức tin nơi Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy việc “giữ được đức tin” là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại của đời sống thuộc linh. Nếu không giữ được đức tin nơi Chúa Giê-xu, Sứ đồ Phao-lô không thể đánh trận tốt lành hay chạm chân đến đích. Và để giữ được đức tin đến cuối cùng, chắc chắn ông đã đầu tư rất nhiều cho việc suy ngẫm Lời Chúa, tương giao với Chúa trong mọi cảnh ngộ ông trải qua, luôn nghiêm khắc với mình trong việc sống và làm theo ý muốn Chúa(I Cô-rinh-tô 9:27).

Chính sự đầu tư thuộc linh như vậy đã giúp ông Phao-lô giữ được đức tin đến cuối cùng để nhận phần thưởng cao quý là mão triều thiên của sự công bình do Chúa ban tặng (câu 8).Có thể nói, giữ được đức tin đến phút cuối của cuộc đời là điều quan trọng nhất cho mọi Cơ Đốc nhân. Nhiều người trong chúng ta đã có một thời gian sốt sắng theo Chúa, nhưng sau đó vì những khó khăn thử thách mà buông bỏ niềm tin, hòa mình trở lại với thế gian.

Nếu không có một đức tin bền chặt nơi Chúa, chúng ta sẽ dễ dàng bị những cơn bão đời cuốn mình ra xa Chúa. Tuy nhiên, cần biết rằng, đức tin là điều phải được đầu tư và nuôi dưỡng mỗi ngày để có thể được trưởng thành theo năm tháng. Để nuôi dưỡng đức tin ấy, đòi hỏi mỗi chúng ta phải biết đầu tư thời gian để suy ngẫm Lời Chúa, thiết tha trong từng lời cầu nguyện với Chúa, sốt sắng và hết lòng trong công việc Chúa giao, tin kính và kỷ luật trong nếp sống cá nhân của mình. Khi biết đầu tư thuộc linh như vậy, đời sống tâm linh của chúng ta mới được trưởng thành càng thêm, kinh nghiệm thêm nhiều điều từ nơi Chúa, và rễ đức tin được đâm sâu lớn mạnh theo thời gian.

Bạn cần làm gì để đức tin mình ngày càng được trưởng thành trong Chúa?

Tạ ơn Chúa cho con học được gương mẫu trong đời sống theo Chúa của Sứ đồ Phao-lô; xin giúp con đầu tư thời gian vun trồng đời sống thuộc linh của con, hầu cho con giữ được đức tin cho đến cuối cùng của cuộc đời.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page