top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nhịp Nhàng Trong Công Việc


“Kế chúng, Bên-gia-min và Ha-súp tu bổ phần đối ngang nhà mình. Kế chúng, A-xa-ria, con trai của Ma-a-xê-gia, cháu A-na-nia, tu bổ phía bên nhà mình” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao mỗi dòng tộc lại phụ trách công việc khác nhau? Ông Nê-hê-mi phân bổ cho mỗi dòng tộc như thế nào trong công trình cao đẹp chung ấy? Bạn học được gì qua cách lãnh đạo và phân bổ công việc của ông Nê-hê-mi?Chương 3 ký thuật lại từng dòng tộc phụ trách những việc khác nhau, nhằm hướng đến mục tiêu hoàn tất công việc xây cất lại tường thành Giê-ru-sa-lem. Có thể nói, mỗi dòng tộc là một viên gạch nhỏ trong cả tổng thể chung của bức tường thành. Vì thế, ông Nê-hê-mi đã rất khôn ngoan trong cách phân bổ công việc cho từng dòng tộc, nhằm bảo đảm mỗi dòng tộc đều phối hợp nhịp nhàng với nhau trong công việc chung. Điều này không đơn giản vì phải làm sao giúp mọi người hợp tác làm việc với nhau cách nhịp nhàng. Ông Nê-hê-mi không những chịu trách nhiệm phân bổ công việc mà ông cũng suy nghĩ để chọn lựa công việc thích hợp cho từng dòng tộc.

Câu 23 và 28 cho thấy ông Nê-hê-mi sắp xếp cho mỗi dòng tộc xây cất một phần của bức tường thành ở gần ngay với vị trí của nhà họ nhất. Sự phân bổ như vậy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi người có thể dễ dàng hoàn tất công trình chung. Ngoài ra, cũng giúp mỗi dòng tộc nhận ra rằng phần tường chung mà họ đang cố công xây cất cũng chính là phần tường nhằm bảo vệ cả dòng tộc họ. Như thế, họ sẽ càng hết lòng trong công việc như thể đang làm cho dòng tộc mình chứ không phải làm cho ai khác. Nhờ vậy, hiệu quả trong công việc càng tăng lên, càng làm phấn chấn lòng dân khi họ nhìn thấy công trình chung đang dần dần hoàn thiện mỗi ngày.

Ông Nê-hê-mi rất khôn ngoan trong việc lãnh đạo toàn dân Giu-đa cùng nhịp nhàng xây cất lại bức tường thành.Có thể nói, phối hợp nhịp nhàng với nhau trong công việc chung là thách thức cho người lãnh đạo trong mỗi gia đình, mỗi tập thể khi phân bổ công việc. Có những người có thể rất giỏi khi làm việc cá nhân, nhưng khi cùng hợp tác làm việc với nhau thì nẩy sinh nhiều mâu thuẫn. Thậm chí có những tình trạng vô vùng tiêu cực khi có nhóm người này làm việc thì mặc nhiên nhóm người kia không hợp tác. Vì thế, muốn cho việc riêng của gia đình và việc chung của Hội Thánh được tiến hành cách nhịp nhàng thì người lãnh đạo cần khôn khéo trong cách điều phối công việc, hạn chế những tị hiềm với nhau, để mọi người hăng hái và vui thỏa trong từng phần việc được giao. Mỗi con dân Chúa cũng cần bỏ qua những khác biệt để cùng hợp tác làm việc chung với nhau hầu đem lại ích lợi chung cho công việc Chúa.

Bạn có thể hợp tác làm việc chung với anh chị em mình trong Hội Thánh, ban ngành không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho những bất đồng và thiếu trưởng thành trong con. Xin cho con biết phối hợp nhịp nhàng với anh chị em con trong công việc chung của Nhà Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page