top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Điểm Cuối Của Cuộc Đời


“Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta” (Rô-ma 8:18).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp suy nghĩ thế nào về sự công bình của ông trước sự hiện diện của Chúa? Tại sao ông Gióp cho rằng “ác và thiện thảy đều như nhau” (câu 22)? Kết quả cuối cùng của đời sống làm lành và làm ác sẽ như thế nào?Sau khi tôn cao quyền năng vĩ đại của Chúa (câu 4-13), ông Gióp nghĩ làm thế nào ông có thể biện minh cho sự công bình của ông. Trong địa vị con người thấp hèn, thì làm sao có thể “tranh biện” hay “đối lại” Chúa được. Ông buồn đau khi những thử thách đến với ông như gió bão chà nát đời sống ông không ngớt. Những tai họa luôn để lại ông những “vít tích” trong thể xác và tâm hồn (câu 17). Ông nhận biết rằng nếu có tòa án phân xử về sự công bình của ông, thì trước Chúa vĩ đại, chính ông cũng không dám bênh vực cho sự công bình của mình.

Nếu Chúa là quan tòa, ông Gióp biết mình không có hy vọng tỏ mình là công bình. “Dẫu tôi vô tội, tôi không kể đến mình tôi” (câu 21).Ông Gióp tiếp tục suy nghĩ về kết quả của đời sống công bình của ông. Trong cơn tuyệt vọng, ông nhận thấy rằng “Ác thiện thảy đều như nhau… vì Ngài tiêu diệt người trọn vẹn cũng như người gian ác” (câu 22). Thiên tai giáng xuống người ác cũng như người lành. Mưa xuống đất không phân biệt cho người tội hay người vô tội. Vậy người làm lành, theo ông Gióp chưa hẳn có kết quả tốt hơn người làm ác.Chúng ta suy nghĩ thế nào về điểm cuối của cuộc đời? Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở: “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12). Mỗi con dân Chúa cần phải cẩn thận nếp sống mình. Phải cầu xin Chúa giúp chúng ta sống thánh khiết hơn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, cần phải biết rõ rằng chúng ta được cứu là nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời, không phải do chúng ta đạt được sự trọn vẹn. Nhiều khi chúng ta cũng suy nghĩ hoang mang như ông Gióp khi gặp thử thách: Không biết Chúa có công bình hay không, sao người ác được thịnh vượng, còn người sống theo tiêu chuẩn đạo đức của Chúa thì thường gặp nhiều khó khăn, thua thiệt? Sứ đồ Phao-lô dạy: “Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta” (Rô-ma 8:18 BTTHĐ). Đức Chúa Trời là Tình Yêu, Chúa yêu nhân loại, người tốt cũng như xấu, nhưng Chúa cũng là Đấng Công Bình. Con đường người ác là đường rộng, dễ đi, đôi khi có những vinh quang tạm thời, nhưng điểm cuối là sự diệt vong. Con đường theo Chúa là con đường thập tự, đường hẹp với nhiều nước mắt, thử thách nhưng dẫn đến sự sống và vinh quang đời đời trong Chúa (Ma-thi-ơ 7:13-14).

Bạn chọn con đường nào cho bản thân, gia đình bạn?

Lạy Chúa, xin tha tội cho con khi con phàn nàn, nghi ngờ tình yêu và sự công bình của Chúa. Xin cho con vững tin nơi Ngài và hướng đến sự sống vinh quang đời đời.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page