top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa Rửa Chân Cho Môn Đệ


“Đức Chúa Giê-xu… đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đệ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho” (câu 4-5).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu 3 cho biết những điều quan trọng nào về Chúa Giê-xu? Kể ra sáu hành động của Chúa khi Ngài rửa chân cho môn đệ? Chúa muốn dạy sáu yếu tố cần thiết nào để trở thành người đầy tớ đúng nghĩa?

Câu 3 cho biết khi Chúa Giê-xu từ bỏ địa vị Đức Chúa Trời để làm Con, Ngài biết rõ trong từng giai đoạn Ngài là ai. Là Con, Ngài nắm chắc sứ mệnh Cha giao phó cho Ngài. Và dù đang ở trong vai trò là Con, nhưng Ngài cũng biết địa vị của Ngài là “mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời.” Vì thế, trước khi lên thập tự giá, Chúa đứng dậy làm một việc để lại sự sửng sốt cho môn đệ và cho cả chúng ta, đó là rửa chân cho các môn đệ.

Người Do Thái mang giày bằng quai nên lúc đi đường bụi bặm luôn dính vào chân. Việc lấy nước rửa chân cho chủ và khách là việc làm của nô lệ. Chúa Giê-xu là Thầy, là Chúa của các môn đệ (câu 13) nhưng Chúa lại rửa chân cho họ. Đây là việc Chúa làm trước khi Ngài về với Đức Chúa Trời nhằm mục đích dạy dỗ môn đệ về tinh thần phục vụ. Có sáu hành động khi Chúa rửa chân cho môn đệ: Thứ nhất, Chúa “đứng dậy khỏi bàn.” Muốn phục vụ, trước hết phải rời khỏi bàn ăn, nơi mình được phục vụ và hưởng thụ, mang ý nghĩa sẵn sàng hy sinh những gì mình đang có. Thứ hai, Chúa “cởi áo ra.” Cởi áo ngoài mang ý nghĩa từ bỏ cái tôi cũng như từ bỏ những vướng bận ngăn trở để có thể hạ mình phục vụ. Thứ ba, Chúa “lấy khăn vấn ngang lưng mình.” Người làm công việc tay chân thường vấn khăn ngang lưng để được gọn gàng và dễ xoay xở khi lao động. Chúa chuẩn bị để sẵn sàng phục vụ hết mình. Thứ tư, Chúa “đổ nước vào chậu.” Chúa tự tay múc nước vào chậu mà không đòi hỏi người khác làm. Ngài phục vụ với tinh thần tận tâm, tận lực. Thứ năm, Chúa “rửa chân cho môn đệ.” Chúa sẵn sàng làm công việc thấp hèn của một đầy tớ, không từ nan những công việc hèn hạ nhất. Và thứ sáu, Chúa “lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho” họ. Chúa rửa chân cho môn đệ, và Ngài cũng dùng khăn mình để lau khô chân họ. Ngài phục vụ chu đáo, không làm nửa vời.

Hy sinh, từ bỏ, hết lòng, tận tâm tận lực, không từ nan công việc thấp hèn, không làm nửa vời, là sáu yếu tố cần có của một đầy tớ của Chúa Giê-xu. Dù chúng ta đang ở trong vị trí nào cũng không miễn trừ sáu yếu tố cần thiết này nếu muốn trở thành một người phục vụ đúng nghĩa.

Bạn thấy mình đang thiếu sót yếu tố nào?

Lạy Chúa, con xấu hổ vì chưa phục vụ người khác đúng tinh thần Chúa dạy. Xin Chúa bẻ trách, sửa trị, và dạy dỗ con để con trở thành người phục vụ Chúa đúng nghĩa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page