top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Khoe Mình Trong Chúa


“Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa” (I Cô-rinh-tô 1:31).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu 26-29, Sứ đồ Phao-lô nêu ra những lý lẽ nào cho thấy không ai có thể khoe mình trước mặt Chúa? Tại sao ông tiếp tục nhắc nhở Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa? Những điều này nhắc nhở Hội Thánh Chúa ngày nay như thế nào?Trong câu 26-29, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô hãy suy xét đến những người rất tầm thường trong xã hội nhưng Đức Chúa Trời đã chọn họ làm con của Chúa, hầu cho những người kiêu căng tự nhận mình là phi thường phải biết hổ thẹn, và cũng “để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời.” Tiếp theo trong câu 30, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh thêm rằng nhờ Đức Chúa Trời mà anh em được ở trong Chúa Giê-xu Christ, và cũng nhờ Ngài mà anh em hưởng được những phước hạnh đặc biệt như “sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta.” Mục đích ông nêu lên những điều đó để con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô thấy được rằng, nếu như tất cả phước hạnh họ có được đều nhờ Đức Chúa Trời mà có thì họ có gì đáng để khoe khoang đâu! Và ông kết luận bằng Lời Chúa trong Giê-rê-mi 9:24: Nếu ai muốn khoe mình thì “hãy khoe mình trong Chúa” (câu 31).

Những điều Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở Hội Thánh Cô-rinh-tô ngày trước cũng là những lời nhắc nhở cho chúng ta ngày nay. Con người luôn mong muốn làm điều thiện lành trước mặt Đức Chúa Trời để được Ngài xưng là công chính. Song tất cả sự nỗ lực của con người không bao giờ giúp con người đạt đến mục đích, vì Kinh Thánh cho biết mọi người “…thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Tuy nhiên, đối với những ai “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” thì chẳng những được giải cứu khỏi tình trạng bị lên án mà còn được ban cho sự khôn ngoan để mỗi ngày nhìn biết và tôn thờ Đức Chúa Trời, được giải cứu khỏi ách nô lệ của tội lỗi, được Chúa Thánh Linh tẩy sạch đời sống ô uế, ban cho năng lực sống một đời sống mới, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tất cả điều tốt lành này con người không thể dùng sức mình để có được mà phải nhờ vào sự ban cho vô điều kiện từ Đức Chúa Trời.

Cho nên đừng ai nghĩ rằng mình cao trọng, tốt lành hơn người khác rồi sinh lòng kiêu ngạo, dẫn đến phân rẽ trong Hội Thánh, song mỗi người dù ở vai trò, chức vụ nào cũng cần phải ý thức địa vị và mọi sự phước hạnh mình đang nhận hưởng đều bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ. Chỉ khi nào mỗi chúng ta ý thức được những điều đó thật cao quý so với sự kém thiếu của bản thân thì chúng ta mới có thể “khoe mình trong Chúa” mà thôi.

Bạn có đang “khoe mình trong Chúa” không?

Khoe về những điều gì?Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con luôn ghi nhớ ân sủng và phước hạnh Ngài ban cho con để con luôn có cớ khoe mình về chính Ngài và chỉ duy Ngài mà thôi.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

198 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page