top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Vợ Chồng Giúp Đỡ Nhau


“Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm nên một người giúp đỡ giống như nó” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-đam được sống giữa cảnh vườn như thế nào? Đức Chúa Trời đã làm gì để giúp ông A-đam không còn cô đơn? Để giúp đỡ nhau, vợ chồng cần làm gì? Ngày nay vợ chồng giúp đỡ nhau cụ thể như thế nào?

Con người đầu tiên được tạo dựng là ông A-đam. Đức Chúa Trời cho ông sống giữa cảnh vườn Ê-đen đầy hoa thơm cỏ lạ, cây trái đẹp ngon, lại có cả cây sự sống, quanh vườn là con sông chảy ra bốn nhánh lượn quanh vùng đất toàn là vàng ròng, nhũ hương, và bích ngọc lóng lánh, muông thú hiền lành nhởn nhơ… Tuy nhiên, những thứ đó không giúp phá tan được tình trạng cô đơn của ông A-đam. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã làm nên một người giúp đỡ thích hợp là bà Ê-va, là người mà ông A-đam nói rằng, “người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” và “do nơi người nam mà có” (câu 23). Đó là gia đình đầu tiên của nhân loại được thành lập theo ý tốt lành của Đức Chúa Trời.

Vì mục đích tạo lập gia đình của Chúa là để giúp đỡ lẫn nhau (câu 18), nên vợ chồng muốn gây dựng đời sống thuộc linh trong gia đình của mình tốt và đúng ý Chúa thì trước hết hai người phải sống và gây dựng nhau đúng theo mục đích của Chúa thuở ban đầu. Để giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng cần phải thấu hiểu, cảm biết sự cần thiết có nhau để quan tâm hoàn thiện nhau y như hoàn thiện chính mình. Biết rõ nhu cầu của nhau, việc khích lệ, hỗ trợ, bổ sung cho nhau được dễ dàng, chính xác, nhờ đó cả hai vợ chồng đều được tăng trưởng tâm linh, giữ mối tương giao với Đức Chúa Trời và với nhau cách tốt đẹp. Khi hai vợ chồng giúp đỡ nhau và gây dựng đời sống thuộc linh cho nhau trong cuộc sống, thì mới có thể tiếp tục gây dựng đời sống thuộc linh cho con cái để cả gia đình luôn đi trong đường lối Chúa, sống vui lòng Chúa, và hữu ích cho Ngài.

Ngày nay, do con người đã lún sâu vào tội lỗi, nên để gây dựng đời sống thuộc linh cho nhau hữu hiệu, mỗi người cần phải tiếp nhận Chúa Giê-xu và được tái sinh trong Chúa để Chúa Thánh Linh làm chủ đời sống và làm chủ gia đình. Muốn tạo dựng gia đình vững chắc, ngay từ những ngày đầu tiên sống chung với nhau, cả hai vợ chồng cần tạo lập thì giờ lễ bái, cùng học Kinh Thánh và cầu nguyện với nhau để thực hiện mục đích vợ chồng “giúp đỡ” nhau, và cứ tiếp tục trong gia đình với con cháu mai sau. Chúa muốn đời sống thuộc linh trong gia đình chúng ta cần phải được gây dựng liên tục.

Bạn có dành thì giờ cầu nguyện lễ bái với vợ hoặc chồng của mình chưa?

Lạy Chúa, xin giúp con biết giúp đỡ nhau trong gia đình đúng theo ý Chúa dạy để đời sống gia đình con được gây dựng thuộc linh tốt và đứng vững vàng trong đức tin nơi Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

19 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page