top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa Hủy Diệt Con Sao?


“Anh em biết rằng những người chịu nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ” (Gia-cơ 5:11).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp diễn tả Chúa tạo dựng ông như thế nào? Ông nêu thắc mắc gì với Chúa? Làm thế nào để bạn vượt qua thử thách?

Sống trong sự thử thách quá lớn, chỉ trong một đêm mà bảy con trai, ba con gái, đầy tớ, của cải mất sạch, ung độc đầy mình. Trong cơn tuyệt vọng, ông Gióp cay đắng thưa với Chúa rằng, Chúa đã dựng nên con, sao nay Ngài lại đổi ý hủy diệt con? Ngài đã tạo nên con bằng bụi đất, nay lại muốn đưa con trở về với cát bụi sao? (câu 8-9). Chúng ta lưu ý tại đây, ông Gióp đã diễn tả lại cách Chúa tạo dựng loài người, trong đó có bản thân ông thật chi tiết. Những cụm từ “dựng nên,” “nắn giọt trót,” “nắn,” “mặc cho tôi da và thịt,” “lấy xương và gân đan tréo tôi” diễn tả rất rõ ràng và tỉ mỉ rằng Chúa tạo dựng con người bắt đầu từ lúc nắn ông trong bào thai cho tới lúc tạo da thịt, xương cốt để ông ra đời. Những lời diễn đạt ấy cũng bày tỏ Chúa yêu quý tạo vật Ngài đã dựng nên. Mọi điều Chúa dựng nên là tốt lành (Sáng-thế Ký 1:31). Không những tạo dựng nên thân xác con người, Chúa còn ban cho “mạng sống” và “điều nhân từ” (câu 12).

Trong nguyên ngữ, cụm từ “điều nhân từ” nghĩa là “tình yêu vững chắc, trước sau như một.” Chúa yêu con người mà Chúa tạo dựng và tình yêu ấy vững chắc đời đời. Không những Chúa ban cho sự sống thuộc thể mà Ngài còn chăm sóc, gìn giữ tâm hồn để đời sống tâm linh của con người hướng về Chúa. Khi thể xác con người trở về với bụi đất, thì Chúa luôn muốn linh hồn về với Chúa. Chúa yêu quý tạo vật Ngài như vậy, lẽ nào Ngài lại nỡ hủy diệt! Những chương cuối cùng của sách Gióp cho biết Chúa không hủy diệt ông Gióp, nhưng ban phước cho ông thật nhiều. Ông Gia-cơ viết: “Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ” (Gia-cơ 5:11).

Khi gặp thử thách, chúng ta cũng thường thắc mắc và nghi ngờ tình yêu của Chúa, nhưng khi đã trải qua thử thách và nhìn lại cuộc đời theo Chúa, chúng ta sẽ thấy lòng thương xót và nhân từ của Chúa đối với chúng ta lớn lạ dường bao. Hãy tin trọn vẹn vào Chúa và kiên trì đến cùng.

Thắc mắc của ông Gióp ngày xưa cũng thường là thắc mắc của chúng ta ngày nay khi gặp thử thách. Có bao giờ bạn thắc mắc đến nỗi nghi ngờ về tình yêu Chúa?

Lạy Chúa, xin tha tội cho con, đã bao lần con yếu đuối, nản lòng, nghi ngờ tình yêu của Chúa.

Xin cho con luôn vững tin nơi Chúa, và xin Ngài ban cho con sức mới để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page