top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Phát Triển Toàn Diện


“Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” (câu 52).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã đi đâu cùng với cha mẹ lúc Ngài mười hai tuổi? Sau khi dự lễ, Chúa làm gì với các giáo sư Do Thái? Kinh Thánh nói gì về sự phát triển của Chúa Giê-xu khi còn ở với cha mẹ? Bạn làm gì để con cái được phát triển toàn diện?

Chúa Giê-xu sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động bình thường thời bấy giờ. Cũng giống như bao gia đình khác, mỗi năm gia đình ông Giô-sép và bà Ma-ri đều hành hương về thành thánh Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt Qua. Điều này cho thấy, ông Giô-sép và bà Ma-ri là những cha mẹ gương mẫu, tuân thủ các luật trong Kinh Thánh. Và Chúa Giê-xu đã được nuôi dưỡng trong gia đình tin kính ấy. Năm mười hai tuổi, Ngài được đi dự Lễ Vượt Qua cùng cha mẹ. Sau những ngày lễ, Chúa Giê-xu ở lại trong Đền Thờ để lắng nghe và đặt những câu hỏi với các giáo sư Do Thái. Mọi người đều ngạc nhiên trước kiến thức và lời đối đáp của cậu thiếu niên mười hai tuổi. Qua những lời đối đáp đó và câu trả lời của Chúa với cha mẹ lúc họ tìm thấy Ngài, cho chúng ta nhận biết rằng Chúa Giê-xu cũng chính là Con Đức Chúa Trời.

Sau đó, Chúa Giê-xu tiếp tục theo cha mẹ trở về cuộc sống bình thường. Kinh Thánh không ký thuật lại nhiều trong suốt thời niên thiếu của Chúa, nhưng chỉ tóm tắt cho người đọc biết rằng Ngài lớn lên trong sự phát triển hài hòa về mặt thể chất “thân hình càng lớn,” tinh thần “khôn ngoan càng thêm,” tâm linh “càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời,” và “được đẹp lòng người ta” ngoài xã hội (câu 52).

Chúa Giê-xu lớn lên trong sự phát triển toàn diện, thế nhưng ngày nay lại có rất nhiều đứa trẻ lớn lên trong sự mất cân đối. Có những đứa trẻ kiến thức văn hóa thì thuộc loại ưu, nhưng khi hỏi đến những câu chuyện trong Kinh Thánh thì không nói nên lời. Gây dựng đời sống thuộc linh cho con cái theo Lời Chúa dạy là một sự giáo dục hướng đến mục đích phát triển toàn diện như Chúa Giê-xu, chứ không phải chỉ chú trọng mặt này mà bỏ lơ mặt khác. Chúng ta thấy, chính bởi sự phát triển toàn diện ấy mà trong những năm tháng chức vụ, Chúa có sức khỏe để đi hết vùng này đến vùng khác để rao giảng Tin Lành, Ngài cũng có đầy đủ sự hiểu biết về Kinh Thánh để vượt qua những cám dỗ của ma quỷ, hay có sự khôn ngoan để đối đáp trước những sự bắt bẻ của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Ngày nay, để con cái có được sự phát triển toàn diện, cha mẹ cần biết quan tâm mọi mặt trong sự giáo dục con cái, và biết nhờ cậy Chúa để gây dựng đời sống thuộc linh toàn diện cho gia đình.

Bạn có đang giáo dục con cái mình hướng đến mục đích phát triển toàn diện không?

Lạy Chúa, xin cho gia đình con biết quan tâm dạy dỗ con cái được lớn lên và phát triển cách toàn diện theo gương mẫu của Chúa Giê-xu.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

9 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page