top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Kinh Nghiệm Chúa Trong Bão Táp


“Tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn, thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó; Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Âm mưu của kẻ thù đã thất bại thế nào? Tại sao người Giu-đa phải vừa xây cất vừa cầm binh khí? Điều đó nói lên điều gì? Làm thế nào để bạn càng hiểu biết Chúa càng thêm khi chịu những cơn bão táp của cuộc đời?

Câu 15 không cho thấy cụ thể Đức Chúa Trời đã hành động thế nào để phá hỏng âm mưu của kẻ thù. Chúng ta chỉ biết rằng Đức Chúa Trời đã làm một phép lạ để khiến những ai rắp tâm hãm hại người Giu-đa không được thành công như ý nguyện. Một lần nữa, dưới sự trợ giúp bởi năng quyền của Đức Chúa Trời đã làm vững lòng con dân yêu dấu của Ngài, giúp họ không chùn bước mà mạnh dạn đứng lên chiến đấu. Và ngay sau khi mọi việc có vẻ ổn thỏa thì toàn dân Giu-đa vẫn tiếp tục sống trong tinh thần cảnh giác cao độ. Có thể nói, bức tranh mô tả về người Giu-đa vừa xây cất tường thành, vừa cầm binh khí sẵn sàng chiến đấu ngay khi có tiếng kèn trỗi vang là một bức tranh độc nhất vô nhị trong lịch sử. Tuy sức người và của cải của người Giu-đa vẫn như trước, thế nhưng tinh thần của họ giờ đây đã biến chuyển rất nhiều. Thay vì sợ hãi trước sự hung hăng của kẻ thù thì họ lại sẵn sàng bước vào cuộc chiến bất cứ lúc nào.

Thay vì trước đây họ nhìn thấy giới hạn của mình thì giờ đây lại nhìn thấy sự vô hạn của Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh. Nhờ vậy, họ lại tiếp tục bắt tay vào công cuộc xây cất dù khối lượng công việc vẫn còn rất nhiều (câu 19). Họ làm việc cật lực hơn trước, từ rạng đông cho đến khi sao mọc. Họ làm việc không ngơi nghỉ, ban ngày xây cất, ban đêm canh gác. Tinh thần của người Giu-đa đã biến đổi cách ngoạn mục từ khi họ kinh nghiệm được rằng Đức Chúa Trời chiến đấu cùng họ (câu 15).

Công cuộc xây cất vách tường thành Giê-ru-sa-lem không chỉ là công trình xây cất với những viên gạch vô tri, nhưng đây cũng chính là cơ hội giúp người Giu-đa xây lại mối tương giao trước kia đã đổ vỡ với Chúa. Những khó khăn trong quá trình xây cất sẽ càng làm cho họ biết nương dựa và gần với Chúa hơn. Thật vậy, người Giu-đa ngày trước hay mỗi chúng ta ngày nay, đều sẽ được kinh nghiệm Chúa càng thêm trong những hoàn cảnh khó khăn như ngàn cân treo sợi tóc khi chúng ta biết nương cậy vào Chúa. Và cũng chính nhờ những thăng trầm trong cuộc sống theo Chúa, đức tin chúng ta ngày càng mạnh mẽ hơn, và lòng nhiệt huyết mình dành cho Chúa cũng ngày càng thêm lên.

Lần cuối cùng bạn kinh nghiệm được Chúa chiến đấu cùng mình là khi nào?

Lạy Chúa, qua những thăng trầm của cuộc sống, xin cho con được mạnh mẽ và tích cực càng thêm giống như người Giu-đa năm xưa. Xin cho con càng nhiệt thành hơn trong công tác Ngài giao cho con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page