top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nguồn An Ủi Vững Bền


“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần Lẽ Thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 14:16-17).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp đang có tâm trạng nào? Ông cầu xin Chúa điều gì? Làm thế nào con người tìm được nguồn an ủi vững bền? Cơ Đốc nhân tìm nguồn an ủi từ đâu?

Kết thúc lời thưa chuyện với Chúa, ông Gióp xin Chúa cho ông ân huệ cuối cùng là xin Ngài nương tay, cho ông yên để ông “được an ủi một chút” (câu 20). Lòng cay đắng của ông không được nguôi ngoai qua thời gian. Ông lặp lại lời than trách ngày sinh của mình trong chương 3, thà ông không sinh ra hoặc chết khi vừa mới sinh thì tốt hơn. Người thân cận nhất của ông chẳng cảm thông và an ủi ông chút nào. Trong lúc hoạn nạn đau thương, vợ ông nói: “Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi” (2:9). Lời nói ấy làm cho ông đang đau đớn lại càng đau đớn hơn. Bạn hữu ông vì thiếu sự khôn ngoan và đồng cảm nên cũng không an ủi được ông. Họ cho rằng tai ương ông đang chịu, trong đó có sự chết của các con ông, là do ông phạm tội mà ra. Ông biết ông không có tội trong việc này, nhưng làm sao bênh vực mình được đây. Từ sự tuyệt vọng này đến tuyệt vọng khác, ông không tìm thấy chút an ủi hay niềm vui nào. Tương lai ông thật tối tăm, tuyệt vọng, ông thưa với Chúa ước vọng sau cùng của ông rằng, đời sống ngắn ngủi quá, xin Chúa cho ông “được an ủi một chút” trước khi ông “đi đến xứ tối tăm và bóng sự chết… đất tối đen như mực, là miền có bóng sự chết...” (câu 20-22).

Chúng ta không chỉ trích ông Gióp, cũng không chê cười ông, vì ngày nay nhiều người trong thế gian cũng đang sống trong tình trạng tuyệt vọng. Mỗi năm có trên một triệu người, tức trung bình khoảng 40 giây có một người tự tử trên thế giới. Con người chỉ tìm được nguồn an ủi bền vững khi đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, là Đấng tạo dựng nên mình. Trước khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Ngài biết sự cô đơn con dân Chúa phải đối diện nên Ngài hứa sẽ xin Đức Chúa Cha ban Đấng An Ủi khác ở cùng chúng ta: “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời… vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 14:16-17). Chúa Thánh Linh là Đấng An Ủi, luôn ở cùng, giải cứu, và ban niềm vui cho con dân Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời.

Bạn có cầu xin Chúa Thánh Linh an ủi mình, gia đình, và bạn hữu trong sự thử thách không?

Lạy Chúa, con không thể hiểu vì sao những hoạn nạn xảy ra cho con, gia đình, và bạn hữu con. Xin Chúa Thánh Linh là Đấng An Ủi, xin an ủi con, rịt lành những vết thương, và ban cho con niềm vui thiên thượng nơi Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page