top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tìm Sự Công Bình Ở Đâu?


“Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng người mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (Gia-cơ 1:27).

Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh của người nhử và bẫy chim nói lên điều gì? Người mồ côi và người nghèo khó tìm sự công bình ở đâu? Thực trạng tương phản giữa giới lãnh đạo và dân nghèo được mô tả như thế nào? Bạn cần làm gì cho người nghèo khó và người mồ côi bên cạnh mình?

Bức tranh về tội ác của dân Chúa hiện lên thật rõ ràng. Tội ác của họ nhiều đến nỗi đã được mô tả rằng: “Nhà chúng nó đầy sự dối trá, cũng như lồng đầy chim vậy” (câu 27). Giống như một người rình rập, dùng bẫy để bắt chim thế nào thì trong vòng dân Chúa cũng có những người làm ác với nhiều mưu chước để gài bẫy, giăng lưới mà hà hiếp người lương thiện. Những người ác làm giàu bằng cách ức hiếp người lành. Họ chỉ biết làm sao để tìm được nhiều lợi lộc cho bản thân, cho dù điều đó có chà đạp lên quyền lợi của người khác. Chính vì thế người mồ côi, người nghèo khổ thì bị bỏ mặc, chẳng được xét theo lẽ công bình. Họ là những người yếu đuối, thế cô rất cần sự bênh vực của những người nhân danh Chúa thi hành sự công bình trong dân chúng. Song khi sống giữa vòng tuyển dân của Đấng Công Bình, họ lại phải gánh chịu sự không công bình vì những người tìm kiếm sự ác, không thi hành sự công bình của Chúa. Tội ác tràn lan trong vòng dân chúng, không chỉ riêng người dân mà cả giới lãnh đạo tôn giáo cũng đã sống và phục vụ không đúng tư cách của một người đầy tớ Đức Chúa Trời. Các tiên tri đã không nhân danh Chúa nói ra điều chân thật, công bình, trái lại họ chỉ nói những điều dối trá, nhân danh chính mình để tìm tư lợi. Những thầy tế lễ thì lạm dụng quyền hành, hà hiếp dân chúng.

Người nghèo khó và người mồ côi là những thành phần thường phải chịu những bất công trong xã hội và trong các mối giao tiếp, chính vì thế Đức Chúa Trời nhân từ đã bày tỏ lòng thương xót của Ngài với những thành phần hay bị bỏ quên này bằng những luật lệ quy định rất rõ ràng để bênh vực quyền lợi cho họ. Chúng ta luôn có những người nghèo khó, người mồ côi bên cạnh, thế nhưng không ít lần chúng ta đã thờ ơ khi thấy họ gặp cảnh khốn khó, bất công. Nhiều người trong số họ vẫn thấy lạc lõng trong một tập thể được gọi là gia đình đức tin. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đang giao trách nhiệm thi hành sự công bình của Ngài cho mỗi chúng ta!

Là con của Đấng Công Bình, bạn đã thi hành sự công bình cho người nghèo khó và người mồ côi như thế nào?

Lạy Đức Chúa Trời Công Bình và Yêu Thương! Xin cho đổ đầy trong con tình yêu thương của Ngài để con biết yêu thương, cảm thông, và bày tỏ sự công bình của Chúa qua việc đối xử với những người nghèo khó, người mồ côi.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page